பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/296

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 275 தோழி முதலாயினர் தலைமகன் கொடுமைகூறி விலக் கவும், தலைமகள் வாயில் நேர்ந்துழி, அவன் உவந்த சொல்லி ԱuՅ:. w - بسیاری و ப. ரை:-முயிறு மூசு துடம்பையை கெற்கதிரோடு எருடிை டியக்த மென்றது, யான் செய்த கொடுமையையும், அவர்கள் தன்மேற் காதலித்துக் கூரியவற்றையும் சிதைத்து என்டக்கலே நின்ஜன் என்பதாம். - ہ۔ ہیپبر பு: ரை:- பழனங்களிலுள்ள பாகல் இலையில் முயிறு கள் கூடுசமைத்து முட்டையிட்டு நெருங்கி யுறைகின்ற ஆக் شنا ۰-T) கடடு க்கண் மேயும் எருமைகள் நெற்கதிர்களோடு - • * * , o - சோச் சிதைக்கும், பூக்கள் கிறைக்க, ஊரனுக்கு மகளாகிய - - - w --, - w * - * இவள், யான் உற்ற கோய் தீர்தற்குரிய மருந்தாகிய பருத்த مم தோள்களை புடையளாயினுள் எ. அ. Š- チ。ェァ ** 」、てエふ r laいr Qarぶ ~. - . " பாகல, பாகதe'காடி. பாகல பல வனஅ உ ைட • ? 3 / - so w 4. w - பாகு முளர் ’ (16) எனப் புறநானூற்றுரைகாரர் கூறுவர். டம்பை, கழனி காரை ' பழனப் பாகன் முயி அமூசு யுறைத்தலிற் செந்நெல், விரவுவெள் ளரிசியிற் கு.அ மூான் '

  • *

(ாற். 180) என்புழிப் பல வென்றே உ ைகூறப்பட்டது. (କ୍ର -F.' 2 ? ... - * نہ سہی سب, ...! கனி f, rr + . இனப பாகதபழததை, ஆகாய மருதனளக கனா பல காட்ப் புறத்த பசும்பழப் பாகல் (அகம் 255) எ. றனர். Fa。 - - * → r * - • * * * - டுக் காட்டிய கற்றினப்பாட்டினுள் முயிற்றுக் குடம்டை செக்கெல் அரிசிபோலத் தாவும் என்றமையின், இப் பாட்டிற் - 1-سمي ء * to . கதிர் என்றது கெற்கதிரையே என உணர்வித்தது. - - + - רא தோழிமுதலிய வாயி ல் க ள் , தன் கொடுமையினே டெடுத்து, அவள்பாலுள்ள காதலால் மொழிந்து விலக்கவும், + 2 -..ெ . . . . - .." - 3。 - தனக்கு வாயில்கேர்த்து இன்பமெய்துவித்ததனே உளளுறை யாத் கூறினு னுகலின், அவ் வின்பப்பேறு குறித்து வாயில் வேண்டுங்கால் எய்திய நோயினத் தான் நீங்கியது கினைத்து s sخدمي மகிழ்த்து கூறுவான், தலைவன், கோய்க்கு மருந்தாகிய பணத்