பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


籃 ஐக்கு.அ.தனத்துச் சொற்பொழிவுகள்

தம் ஆகக் கலாபம் விரித்து ஆடிச்செல்லும் மயி: தண்டும் மகளிர்போலக் தோன்றும் என்றும் து உள்ளுதோஅள்ளுதோறும் உலையா இன்

சல்லேயில்லா இன்பக்கடலாக அமைந்த இந் நூற். ஆன் சயமாக யானிக்கு எடுத்துக்காட்டியது அக் கட் துத்தனியே பேசல்வதாம். இப்பாட்டுக்களின் தெவிட் அதிழ்தன்ன அரும்பொருள்களை உங்கன் உளம் நுகர்க் இன்புறுமாறு எடுக்களிக்க ஐவர் இங்கு அமர்த்தி

跳 இக் சற்செயலுக்கு இடையூருக இசாதி என்:

ன இவ்வளவோடு நிறுத்திக்கொள்கின்றேன்.

இல்வைங்குறு நாற்ற மாகாட்டிற் கலந்து கொ தமிழ்ப் பெருமக்களாகிய நீங்கள் தமிழ்மொழி ஆக்கத் ஜத்தங்கொண்டு, எல்லாவகையானும் அதனேப் ப பேசல் நன் னிலையில் சிறுவி, அதன் வாயிலாக பீங்களு ஒண்ணிலே அடையவேண்டும்; இதுவே எனது வே ஜூேன்.

தமிழ் வாழ்க !