பக்கம்:ஓர் விருந்து அல்லது சபாபதி.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


S. M. F. s м.

& M.

м i

翼等 F. சபாபதி įł Your honour need not trouble yourself. ... I can tell you it is wrong. Hullo | I thought you said that he would give the answer in half a minute. Yes I did, but I never told your honour that he would give the correct answer. As a matter of fact you put him any question he will always give the wrong answer. Just see your honour. Multiply 5 by 9. - - . Fourteen Your honour sees, Quite wrong I (Laughing) That is why you call him a plathématical prodigy - • Yes your honour. This friend was my class mate, you honour. . . . . . . . . . . . . . . . . . Were you good at mathematics yourself 2 . No your honour. I must say that Önce I got a zebra in arithmetic. - Algebra in arithmetic ' What do you mean 7 . No, Algebra ! I got—what you call-cipher. You mean zero. . Exactly—shall we goto the next item your honour Yes, please do, we have had enough of this. Next item--a Tamil song-duet. By Panchanad and Kittappa Row. What's punch your head and kick up a row ! Did you say ?— - Panchanad and Kittappa, Row. That is the name of these two gentleman. I must tell your honour one of them has got a-water defect. Water defect! I do not understand. Water defect.—what we call gas3&n oilà in Tamil. You mean cold- - Yes, your honour. Well go-on-It does not matter. I don’t understand Tamil, - - - -