பக்கம்:கடல் கடந்த நட்பு.pdf/40

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4:1 கிலேமையைப்பற்றி யாரும் தெரிந்துகொள்ள முடியாது. அவர்கள் சொல்லுவது உண்மையாகவே இருக்கலாம். அப்படியானுல் அது எவ்வளவு பயங்கரமானது; அவர் களுக்கு ஒன்றும் கொடுக்கக்கூடாது என்று அவள் தாயார் சொல்லியிருக்கிருள். அப்படிக்கொடுப்பது தான் அவர் களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கிறது.” இவ்வாறு சொன்னுலும் அவள் சில வேளைகளில் கொடுக்கத்தான் செய்தாள். முக்கியமாகக் குழந்தையைத் துக்கிக் கொண்டுவரும் பெண்ணக் கண்டாலும், அல்லது பெஞ்சமினே அழைத்துக்கொண்டு சென்றிருந்தாலும் அவள் கொடுத்தாள். 'பெஞ்சமினுக்கு கான் பல பொருள்கள் வாங்கும் பொழுது அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றுமே யில்லாமலிருப்பது பயங்கரமானது" என்று அவள் ஜூடியிடம் சொல்வாள். ஒன்றுமேயில்லே என்பதை ஜூ , யால் முற்றிலும் கம்ப முடியவில்லே. உண்பதற்கு அவர்கள் வீட்டில் ஏதாவது இருக்கத்தான் இருக்கும். ஒருகாள் துணி துவைக்கும் ஆயாவான வாசுகியின் வீட்டிற்குச் சென்றுவர ஜூடிக்கு அனுமதி கிடைத்தது. மண்ணுலும் தென்னங் கீற்ருலும் ஆன வீடுகள் உடைய சேரி அது. சென்னேயில் எங்கெல்லாம் காலியிடம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இப்படிச் சேரி யிருக்கும். வாசுகியின் வீடு சுத்தமாகவும் அழகாகவும் இருக்தது. தரையிலும் சுவர்களிலும் ஒரு கறையில்லே. ஆனுல் தட்டுமுட்டு சாமான்களே யில்லே என்று சொல்லலாம். அவளுடைய தாயும் இரண்டு குழந் தைகளும் வீட்டில் இருக்தார்கள். குழந்தைகள் வெட்கப் பட்டுக்கொண்டு ஜூடியோடு பேசவில்லை. அவர்களுக் குள்ள நல்ல உடைகளே அவர்கள் அணிந்திருந்தார்கள். ஜூடி பெரியவளாகிவிட்டதால் அவளுக்குப் பற்ருதுபோன உடை ஒன்றை வாசுகியின் சின்னப்பெண் அணிக்திருங்