பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

,uuu194 * 1 - 0 557 40 மடடி ர யயா ! 4 - 4 47 ) Fr 1ம் டிய 7 டிம் /1/11 ( 4 3 2 n = யா ? முடி 1 0 Y? மர 4 யம 4 4 4ப ம ய ய ? ஒ ேச --? - ப«முன் போர் : 96

  • ப ப 48 4) -

• vெM மும் 1 / 4 44 484 ச ப ள . 4 % 47ா (1 a 0.4 8 14 - 04 - 4 ம் ம : 46104 ) 4. ய8 /- 474 - 40 1 -+ ம ர ப ள ப பா 4 9 - 4 - 41 படி வள7 10 ( 46 ) / - UM 1 7 ஆk "4 * * * * 7 ம் ம் ம் + ம - - மாச + 7 4 4 4 119 டியம் 99 மடி + எ 8ெ - 7 7 7 - 2 , . . .3 ") - <<< 9 * 9 - 71 ய 44 4144 -ம் “ உமர் 1 4 2 ம - ப பு 44 45 முப 1 1 4 4 ) m4 5 6 (am - 4 0 /- UY 244 24 4 0 0 - 8/