பக்கம்:கவிஞரைச் சந்தித்தேன்.pdf/56

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பேரெழில்தையல் ஒருத்தியின் மையலில் நைய லுற்ற இளைஞன், அவள்பால் வைத்த அன்பினுல் கிறக்கம் உற்று, என்னவெல்லாமோ பேசுகிருன்; பாடுகிருன். . . .

அப்பெண்ணின் பேரெழிலப் பார்த்து, இவன் கவிஞனுகிவிட்டானும்! அதன் பிறகு அவன் பாடாமலா இருப்பான்? - - - -

ஆடவா பெண்னே! ஆலேகடல் போலுலகில் பாடவா பெண்னே! பசுங்குயிலே-கடிடத்தான் ஊடல் விடுப்பாய்; உணர்வெழுப்பும் இன்பத்தைத் தேடவா பெண்ணே தெரிந்து!... -

காவியத்தில் கண்டேன் உன் கன்னல்தமிழ்!

- மொழியை ஒவியத்தில் கண்டேன் நான் உன்னழகைத் *

- . . . ; ... - தாவிவரும் காவிரியில் உன் நடையைக் கண்டிட்டேன் -

- காரிகையே

ஆவியிற் கண்டேனுன் அன்பு.

இறுதி வரியில்தான். கவிஞரின் சிறப்பும் காதலின் சிறப்பும் நிறக்கக் காண்கிருேம். இளம் பாரதிதாசன் என்று புகழப்படும் புதுவைக் கவிஞர்

இன்ைெரு பிரிவுத் தலைவன். காதலர்கட்குத் தத்தம் காதலிகள் எப்படி எப்படியெல்லாம் காட்சி தந்து தரிசனம்