பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/139

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


12] (qa-iųffè) ursos f) {@logo opofī) qis@giff, qoffaelo, șøgsref) 'nu-i logooogi no-ongeg oornitolojisi uno po grego In urn-loof. ugong sáo sĩ ș4/Jing) ựhmụoga surn-Too)? loogfīguì qi@ya-igi qoqosos urilo) gke』も (q-iųffe)zgolj gì sĩ gosportos@@lo içou@owego qø@s@@> qodos 1993 ĐỨg qi@fil.lus sosynų 3 1,9 ureg)(5$logo? mulo iĝ9-ifugoko ing’ga qo uogiųoof, qah-owoso q-ignog) qoyooyuri Ļogsgønskor (q-1ųffè)goth sogol,os įgsunoff, qahıs oogoo qasmugglęsko 432a’ış919 Igorsøg)IĜą2.JPG) afgørfù9了g融 წ9(9დri Boogias’ışı(voyo ugara ogsayo oko$são : quouo qe&soudrs uso sotto-5zutgjortogforigioglows sỡToosolumo : qisuůsj ogg