பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/154

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


136 W 191Irīņs-ı«» ' ri

luosogs sĩ gisayo Juong)" · · · · n3 ựgosyo gara@sqf 硫塔电44 41 u so s 4) .uqig)' ' ' + f3 Ựayogjogari goqi gssbト „juo { }; qø@ ựs @ ₪ i ugo sy op g * { quhesog; tsoggi ! uga sa usori : riqi ourm · · · 11@ | 4109$ (vo įsiog ulous qaseso? upoggi |uugiri ugi so : ri qi - um uos I was # wo sy ‘uwa grig) sẽ giốī) 19 qøų29 &#ff o so 心将。杰志与9997可 攀 (??) Uso · ·lpo do go gŵgosio gï · īērīgi uri : uri , uingi uso y : .4949间晚了Q9 r 总硫湖塔部: § uious į uo ugi ri uso ri gio 1,93° ao go qa&0& șđĵo ĝi uri uri s uri uanga uso us ! aşels oặ oīgo ra loog & qso & . ġ uøs og ulo 1177 r. 1107 sa : ·r·