பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/181

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


163 ·qi@@@@ pogoş duoĝ.uo 1991 u@ Lo sgïo?ố* · qıfø-muri og uragoog)số qasma’qoqŤroaťąsgi qig) ogrī 1993 qui@@-a spoluosoftos@-a muon | • • • • • “ “ ‘ une i udogolų uog o uso I ya 9° useaegs * Ō monogoố qøgdøst» (logiņi.Logam ga oqo ,*圆 | alɔɛŋ yawo to o qī i rių “ ‘ ‘‘}ự gigo uogi i«nr. * * * * * -*水密 apgoo hɔ ɑ9įgi01:)q; ugi qisĩ ŋɔugog) . . neg) o 1919.gồ ||y gyffāīāīā , qi “ “ ollae i uvedeự sụTāīā , yooliae sārīų, o 承晖 qattīĚoņ119 gọfi fòipoglgoo oooođề “TIÊ4, uog)--10991190)qinoqpurnogoreo li aeneoey Jñāīā , īīīīīīīīīõujourno s odiuqillqi qi qi o 1 uigi ugi ugi og o * 喻将可q1(9)-in ugi qa&) logoga 1999 logora@logo-ą suo | dens ‘o ‘ “ I “ “ ‘ uno s uvedous līēģiono lụaloogilio y do *gīwo