பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/43

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


}}

o@uri q'urig) sodeqørıīsālo ouro($ ong) ~i (99 - ? Hı luogo@lure) - qalára (?) logo uolo) sẽ - đì) o 41. u sg) rmos - : ufto In urmụo 1999 logo gỡ JufT „JOT UT TI - $ Jura 占dP @·颂 岭七闽 § 1109 yoo - y llo úg) ~i so - ? yes são rīgi ura Gigi - uri aeg? qıłe o sĩĶī no „fifi „ils“, „IJssf. - quo uuri (*) 139 go o 41199险” sateeg af: 1994?(g) șIĞre fn ~ *, ko {{jougouyi 199 - : uşoko ț¢ ©hm @{s} (No rs { uga uso - ųj ĝ o 4Ịrm sứ 41,7 ugo são .uqa ura uso - ĝi uso qahm sy so49@HP § 115 gs - uos uri ņ.11gon toeg1ņɔ ko uri uri i uri - ; ur.