பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


69 · @ qsē "smootoo !y so sự sogarı晚 qafēts * * * ufag) il ) «søy - s'gjigj ago · qass@@ * * * urīg) Judyoują9 - Ģ Ķiģi tiso {; ; ; ; · @@ · ·lusto, as ar tỉ sợ ơaragā rogs @ 水 • • • „ • • • • ! „roga - riogjaso • • gs. 密 ng gỡ •949, ura o sgì dạo sự : qatorialogo - o - • usųo sĩ Juri so - : qaÚ) "bruņ9 ° ≈ ~ ° luogo @ uri so - o ···喻g $ $ $ ura q1@ - augs · @ē3 Juri - Juras są9@ g-· · · · · @g) wę - dogjogo rī 自净,象喻心 & & & : : : Jura @ ezer。白-@ogge第 冷 、 ugo ra o sgïayo y ? - udogo sys?“ - : * I qag)rī 199 · · ·oss - qisē (go too o翼 luri ogrođırı? - urī F gjasok – s oz ongōri199曾路、黔புதி食ராடு[59199给· * uri so yogi rari - uri sĩ姆河系上• • r1 •ksメ-- -宋

  • Jugorĝ] - '•sợ sẽ 109 GT.的) luo - 4 - 1109 y uso di uri seo -4 &想.uga - •·@rio -qıī£ - dog) yndi

uso o uri - oqin (? - uri - o uso 4; (vo · o usoņi -, ' , soo £Jĝo U? * * .us rios?sự - utwo) 11:s GT urī£ + -g어: • morți - o do o IỀ 199 qi - * uo ¿ - Juwo ŋ ŋoo Ji uri soos - : oro