பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/359

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை



பீரம்-பீர்க்கு
லஃபா ஈஜிப்டிகா (Luffa aegyptica. Mill. )

'பாரம், பீரம் பைங்குருக் கத்தி' எனவரும் குறிஞ்சிப் பாட்டடியில் உள்ள 'பீரம்' என்பதற்கு நச்சினார்க்கினியர், 'பீர்க்கம்பூ' என்று உரை கூறினார்.


பீர்க்கு ஒரு கொடி. மஞ்சள் நிறமான பூக்களை உடையது. பசலை யூர்ந்த மகளிரின் நிறம், இதன் நிறத்திற்கு உவமிக்கப்படும்.


சங்க இலக்கியப் பெயர் : பீரம் உலக வழக்குப் பெயர் : பீர்க்கு தாவரப் பெயர் : ல. பா. ஈஜிப்டிகா (luffa aegyptica, Mi II)

பிரம்-பீர்க்கு
இலக்கியம்
 

'பாரம் பிரம் பைங்குருக்கத்தி' என்றார் கபிலர் (குறிஞ். 92). இதில் வரும் "பீரம்" என்ற சொல் பீர் அம் பீரம் என்றாயிற்று.


'பீர் என்கிளவி அம்மொடு சிவனும்' எனக் கூறும் தொல்காப்பியம் (எழு. 366). பீரம் என்பதற்கு நச்சினார்க்கினியர் 'பீர்க்கம்பூ' என்று உரை கூறினார்.

இவர் கொடிப் பிரம் இரும்பிதல் மலரும் -ஐங். 464:2

என்னும்படி இம்மலர் ஒரு கொடிப்பூவாகும். பீர்க்கங்கொடி தழைத்துப் புதர் போலப் படரும். இது கார்காலத்திற் பூக்கும் என்பதை அழகுறக் குறிப்பிடும் திணை மாலை நூற்றைம்பது.

கார்தோன்ற காதலர்தேர் தோன்றா தாகவே,

பீர்தோன்றி நீர்தோன்றும் கண்[1]


  1. தினை மா. நூ. 10 0 : 4-5