பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/823

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

தாவரங்கள்

807

 1. Gamble, J.S. & Fisher, C.E.C. Flora of the Presidency of Madras (1915) 3 volumes Botanical Survey of India, Calcutta, Reprint-1967
 2. Gupta R.K. et. M. Marilange Le Jardin-Botanique Pondicherry.
 3. Hayes, W.B. Fruit growing in India-3rd Edition-1953
 4. Hooker J.D. (1872) Flora of British India 1 to 7 volumes. 1st Indian Reprint M/s. B. Singh, M.P. Singh, New Cannaut Place, Dehra Dun-1973
 5. Index Kewensis I and II volumes and supplementum (1895) Reprint Third Edition-Edited by B.D. Jackson, Clarenden Press, Oxford -1977.
 6. Lawrence, G.H M. Taxonomy of Vascular Plants. IBH Publishing Co., New Delhi-1951.
 7. Lushington A.W.-Vernacular List of Plants of the Presidency of Madras Part IV-Tamil Index.-1915.
 8. Mathew, K.M. Dr. Fr. —The Flora of the Tamil Nadu Carnatic I to III Volumes St Joseph's College, Tiruchi 1981-1983.
 9. Rendle, A.B. The classification of flowering plants (1925 Cambridge Univ. Press. Vols. 1 & 2 Second Edn. 1979
 10. Rox burg-Flora of India -1932.
 11. Tamil Lexicon-Volumes I to VI University of Madras Publications, Madras-1982.
 12. Willis, JC-Dictionary of Flowering Plants-1930
 13. Xpomocombbie-Yncaa Libetkobix Pactehnn (1969). (Chromosome numbers of flowering plants) Edited: 2 Bolk Hovskikh and others V.L.K. Omarov Botanical Institute Academy of Sciences of the U.S.S.R,