பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தேவாரம் 21 o,0&nth-fear not. நரகம்-hell @*-*—misery LGLIrth—will not suffer JBL&o-falsehood gunmi's Gurth—indulge not in pleasure. loof-disease off Gujirth—know not Løf (3airib ol āosorth-subservient we are not இன்பம்-joy 5TF5B r EGti—always gygör Luih–grief Asgin—state Aõ6õrgo un—state arism or—Sankaran; Lord Siva; dispenser of happiness &miles th—conch gop-ear rings Gasrunsrsor—king—Lord 15 or r—without recarding obsir–servile one Glantil—to gather (36-sulq-—russet feet Iné př—flower &jsp&Gøth—we reached 3&or—Twain We are not subject to (or under the control of) any one. We fear not Yama. We suffer not in hell. We do not utter falsehood. We indulge not in pleasure. We suffer not diseases. Subservient we are not. We are always joyful; we do not have grief. He is Sankara, the dispenser of happiness; He is never under the control of anybody—this is His state. He wears white conch ear rings; He is our Lord; We are always servile to Him. His twain russet flowerlike feet, we have reached. நாவார நம்பனையே பாடப் பெற்ருேம் Naavaara nambanniyă paadap petrom நானற்ருர் நள்ளாமே விள்ளப் பெற்ருேம் naannatrar nalillaamē villllap petröm ஆவா என்று எமை ஆள்வான் அமரர் நாதன் Aavaa endru emai aallvaan amarar naadhan அயனெடு ம்ாற்கு அறிவரிய அனலாய் நீண்ட ayanodu maarrku arrivariya analaay neennda தேவாதி தேவன் சிவன் என் சிந்தை Dhavaadhi dhewan sivan en sindhai