பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


22 திருநாவுக்கரசர் சேர்ந்திருந்தான் தென்திசைக்கோன் தானே வந்து sernd hirundhaan thendhisaikkon thaane vandhu கோவாடிக் குற்றேவல் செய்க என்ருலும் Kðvaadik kutrēval seyga endraalum குணமாகக் கொள்ளோம் எண்குணத்(து) உளோமே. gunnamaagak kollllõm enngunnaththu ullõmẽ. திருச்சிற்றம்பலம் நாக்கு விரும்பும் அளவு இறைவ னைப் பாடினேம்; நாணம் இல்லாத சமணர் விரும்பாமல் நீங்கினர்கள். ஆஆ என்று எம்மை ஆள்பவன்- தேவர்களுக்குத் தலைவன்- பிரமனும் திருமாலும் அறிய முடியாதபடி நெருப்பாய் நின்றவன்-தேவர் ச ருக்கெல்லாம் முற்பட்ட தேவன் - சிவன்-அவன் என் மனத்தில் சேர்ந்து இருக்கிருன். இயமன் தானே வந்து, எம் தலைமையைக் கூறி, உமக்கு ஏவல் செய்வேன்’’ என்று கூறிலுைம், அதனே நெறியாகக் கொள்ளமாட்டோம். நாம் சிவபெருமானது எண் குணங்களேயும் உடையோம். pm – tongue Borso sp-to the satisfaction of the tongue (to the heart’s content) Jbił Lf6ăr–Lord shn 6öờr eziphong i-shameless; immodest geferr(8in-s?gthuriedi-without liking en sirerr—to leave <abatir— ab eeb – Ha Ha (expression of wonder) obo sure or – one who protects stonio Aroor–Lord of the celestials -Eusör-19u insir-Brahma மால்-திருமால்-Vishnu episou offlu-unperceived sessor 62–fire Gassum ÆGÆøusăr–Prima! one &f fi, sapas—mind 635ešrastsaversGsm sår–the regent of south Glossor flaper—south direction _ _ Gem obta-—expressing superiority sjoo pouéo Glso £1-I will do what you bid 65sorth-prospriety store; soorth—eight attributes. To my heart’s content I have sung (in praise of) the Lord... I am fortunate to have come out from the (congregation) of