பக்கம்:சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்).pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தேவாரம் 23 the Jains. Ha! Ha! so saying the Lord has taken me under His protection; He is the Lord of the celestials; He is un per 1 ceived by Brahma or Vishnu; He stood in the form of a mass of fire; He is the primal one; He is Siva; He is seated in my mind. Even if Yama, the God of Death, should come to me, expressing my superiority and say, “I will do what you bid”, I will not take it as proper. We have come to possess the eight attributes of Siva. திருப்பெண்ணுகடம் திருச்சிற்றம்பலம் பொன்னர் திருவடிக்கு ஒன்று உண்டு விண்ணப்பம்போற்றிசெய்யும் Ponnaar thiruvadikku ondru unndu vinnnnappam põtri seyyum என்னுவி காப்பதற்கு இச்சை உண்டேல் இருங் கூற்று அகல Ennaavi kaappadharrku ichchai unndēl irungkūtru agala மின்னரு மூவிலச் சூலம்என் மேற்பொறி மேவு கொண்டல் Minnaaru mũvilaich chūlamen mērrporri mēvu konndal துன்னர் கடந்தையுள் தூங்கான மாடச் சுடர்க்கொழுந்தே. Thunnaar kadandhaiyull thijngaanai maadach chudarkozhundhë பொன் போன்ற உன் திருவடிக்கு விண்ணப்பம் செய்து" கொள்வது ஒன்று இருக்கிறது. வணக்கம் செலுத்துகிற என் உயிரைக் காப்பதற்கு உனக்கு விருப்பம் இருப்பின், பெரிய இயமன் நீங்கும்படி, ஒளிபொருந்திய மூன்று இலகளையுடைய குலத்தை என்மேல் பொறி! மேகம் தவழ்கிறதும், (யானை) புகுவதற்கு அரிய தும் ஆன, பெண்ணுகடத்தில் உள்ள, தூங்கான மாடம் என்னும் கோயிலில் இருக்கும் சுடர்க்கொழுந்து என்ற கடவுளே. Qursor of 505sult.—golden feet såsorewriush-request GLym fög5 Glæuju júh—worshipping obso-life esrúı 1zsþė-to protect f)*soar—liking @Gibsa fög-big Yama 15lair-abqīth-dazzling epsogosoth—trident Qurp?—brand; impress கொண்டல்-மேகம்-clouds &sor-abit—hard to enter al-shaps—Quéorgopsi—th–Pennnnakadam—the name of the place