பக்கம்:செங்கரும்பு.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

憩 போ. முயலுங்கள், கவிஞரின் இந்த வர்களே ப் த்து விட்டு! 蠱.蕊。

  • *

+ : *? ... ہمہم مختصر یہ " - வடகாட்ட போன்ற உடை Ei / " و بع، ثم . س، د * . و يه வடகாட்டார் டிெட்டு: - - s 3. وشي. يمت ., , :தி தமி;: ధFg : }%ارایه தெலுங்கு கீர்த்தனங்கள்! வடமொழியில் ஸ்லோகங்கள்! ஆங்கில ப்ரசங்கம்! வாப்க்கு வாசித்துள்தான்! ஆங்: கடனம்: அடையும் இவை அத்தண்பும் நீத்துப் பார்க்தங்கால் பல் அம்மாழி துர் ழ்தான் தேம் so இப்போதுள்ள விேர முன்னேற்றம் என்ன வென்ருல், மேல்நாட்டார் பிரமாதப் படுத்துகிற அரை, முக்கால், நிர்வாணத் தோற்றங்கள். முழு ஒம் வெளிச்சப் போட ல வில்லே கட்சத்திரக்குஞ்சுகள்!, இடுப்பை அசைத்துக்குலுக்கி ஆடுகிற பேயாட்டமும் (Hip Shaking Dance).srsal la söpülng---G s sens. அதே காட்சிகள்...அதே கூத்தடிப்புகள்! கடவுளர்கள், அட்டைமுடி, காகிதப் பூஞ்சேல் கண்ணுடி முத்துவடம் கன்கொள்ளாக்காட்சி! '... 7. بیه شده است و بیش £ s or -o ބޮރ · ·ތ. :ޠޮ: ப: சிவன் இன் புர் வத்துவதுே டே வார். பதிவிதைக் சின்னல்வதும் பழையபடி தீதும்! や、“ " So, _ స్కో - * * * , 8, - - சிதடிடிொடு தள்'ழேண்ணிப் போட்டியிலே பாட்டு சில.டி வித்தங்கம் ஆவர்த்தம் தக்து

வதம் காதல் அவ்விதமே துன்பம் வதும் போதும்!