பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/257

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

255நன்றேதரினும் மருந்தென
நாச்செற்று மருவுக
நிலத்தியல்பால் மறவற்க
நிலத்தில் கிடந்தமை மனத்தானாம்
நிறைநீர மனத்துளது
நெடும் புனலுள் மனம் தூயார்
படுபயன் மனந்துய்மை
பணிவுடையன் மாறுபாடு
பண்பிலான் பெற்ற மிகல் மேவல்
பண்புடையார் முகத்தின் இனிய
பயன்பமரம் முடிவும் இடையூறும்
பருகுவார் முயற்சி திருவினை
பலநல்ல முன்னுறக் காவாது
பழிமலைந்து வகுத்தான்
பழுதெண்ணும் வசையிலா
புகழ்ந்தவை வசையொழிய
புறந்துய்மை வருமுன்னர்
பெருமை உடைய வழங்குவது
பெருமைக்கும் வியவற்க
பேதை பெருங் விளிந்தாரின்
பேதைமை என்ப வினைக்கண் வினை
பேதைமையுள் வினைக்குரிமை
பொய்படும் வினைத்திட்டம்
பொருட்பொருளார் வினையால் வினையாக்கி
பொருளென்னும் வினைவலியும்
பொருள்கருவி வெள்ளத்தனைய இடும்பை
பொள்ளென வெள்ளத்தனைய மலர்
பெறியின்மை மக்களே வையத்துள்
போல்வர்
மடுத்தவாய்
மதிநுட்பம்
மருந்தாகி