பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பொரு ள டக் கம் I. தோற்றுவாய் II. W: பிற்சேர்க்கை శుశ్రీన్ప్లే முதற் பகுதி . 够 1. பிள்ளைகளின் விளக்கு 2. கேடில் விழுச்செல்வம் 3. அறுவகைப்பய்ன்கள் 4. சென்றவிட்மெல்லாம் சிறப்பு 5. தாய் மனமும் மாறும் 6. வேற்றுமை யில்.ஐ 7. பெற்ருேர் கடமை 8. எப்ப்ோதும் கற்க ! “__e_P 9. எல்லோரும் கற்க ! 7. கல்விக்குழந்தை 8. உண்ர்ந்தால்த்சின் உண்மை விளங்கும் 9. ஒன்று கற்ருலும் உணர்ச்சி வேண்டும் . 10. கல்வியின் அளவு கருவிகள் முடிப்புன் தோற்றுவாய் ' குமுவினிது யாழினிது என்பகம் மக்கள் மழலைச் சொல் கேளாதவர் ' பெருவாழ்வு : பிள்ளேயுள்ள வாழ்வேபெருவாழ்வு. அவ்வாழ்விலேயே எழுச்சி காணப்படும். சுறுசுறுப்புக் கோன்றும், செம் மாந்திருக்கும் சீரிய நிலை வேரூன்றும். அவ்வாழ்வு வாய்க் கப் பெற்றவர்களே சில கேரத்திலாயினும் மகிழ்ச்சியாம் கேனருக்தித் கம்மைமறக்து களித்தல் கூடும். அண்னர்க்கே வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு பெற்றதான தோர் அமைதியும் ஆறுகலும் உண்டாகும். அவ்வாய்ப்பு இல்லையாயின், வேறு எப்பொருள் இருக்துதான் என்ன ப்யன் 2 வாழ்க்கை வளம் : கம் பேராற்றலால் பொருள் பலவற்றைக் தேடிப் படைக்கும் திறமை 4டையவராயினும் சரியே , பலரோடு உண்ணும் பண்புடையபெரும்செல்வராயினும்சரியே. உலக முழுமையும் ஒரு குடைக்கீழ் வைத்தாளும் முடியுடைவேந்த ராயினும் சரியே : பிள்ளையொன்று இல்லாமற் போளுல் இவ்வுடைமைகள் எல்லாம் பெருமை இமுக்கின்றன, எவ் விகமோ எனில் இவ்வுடைமைகள் பெற்ருேர் முன் @ムち தையைப்போல் கொஞ்சிக் கொஞ்சிக் குலாத் குலாவி உள்