பக்கம்:தம்ம பதம்.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


386.

387.

388.

389.

890. .

391.

பிராமணன் - 89

எல்லாப் ப்ொருள்களையும் தம் ஞான ஒளியால் பிரகாசிக்கச் செய்கிறார். - (5)

ஒருவர் பாவத்தை ஒழித்ததால் பிராமணன் என் கிறோம்; சாந்தியில் வாழ்வதால் சமணன் என் கிறோம்; மலங்களை வென்றதால் மலமற்றவன் (ப்ரவ்ராஜிதா) என்கிறோம். + (6)

பிராமணனை எவரும் தாக்குதல் தகாது; கா க்கப் பட்ட பிராமணன் தாக்கியவன் மீது பாய்தலும் தகாது. பிராமணனைக் கொல்வோன் பழிக்கு ஆளாவான் ; அத்தியோ விடம் கோபத்தைச் செ லு த் து வோன் அ திகப் | 1ழிக்கு ஆளாவா ன். (7)

வாழ்க்கையின் இன் பங்களில் மனம் ஆழ்ந்து விடா படி அடக்குதல் பிராமணனுக்குச் சாமானிய மா ன சிறப்பன் று; எங்கெல்லாம் பற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்யும் எண்ணம் அடக்கப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் துக்கம் தொலைந்து போகிறது. (8)

மெய், வாய், மனம் ஆகிய மூன்றிலும் அடக்க முள்ள வனையே நான் பிராமணன் என்று சொல் வேன்.

பூர்ண ஞானம் பெற்ற புத்தர் (ஸம்மா ஸ்ம்புத்த) உபதேசித்த தருமத்தை உணர்ந்தவனை, பிரா மணன் வேள்வியில் அக்னியை வணங்குவதுபோல் மக்கள் வணங்க வேண்டும். (10)

ஒருவன் பிராமணனாவது சடைத்தலையால் அன்று, தன் கோத்திரத்தால் அன்று பிறப்பினா லும் அன்று; எவனிடம் சத்தியமும் தருமமும் நிலைத்துள்ளனவோ, அவனே பாக்கிய வான். அவனே பிராமணன். = (11)

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:தம்ம_பதம்.pdf/91&oldid=568705" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது