பக்கம்:திருக்குறள் புதிய உரை.pdf/488

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திருக்குறள் புதிய உரை 18, கெடுத்து, பாழாகிப் போகிறான் என்று எழாவது குற வில் வள்ளுவர் விளக்கிக் காட்டுகிறார். 308. இனற்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும் புணரின் வெகுளாமை நன்று பொருள் விளக்கம்: இனற் எரி பல சுடர்கள் உள்ள பயங்கா நெருப்பு தோய்வன்ன - தீய்த்துத் தொலைப்பதுபோல இன்னா செய்யினும் தீங்குகள் பல செய்தாலும் புனரின் அந்தத் தீங்குகள் அலைபோல வந்தாலும் வெகுளாமை = கோபப்படாமல்பொறுப்பது நன்று நன்மையான வாழ்வைத் தரும் சொல் விளக்கம்: இணற் எரி பல சுடர் உள்ள நெருப்பு தோய்தல் - கலக்குதல், துவைத்தல் புணரின் = அலைபோல; நன்று - நன்மை, வாழ்வு. முற்கால உரை: பல சுடரை உடைத்தாய பேறெரி வந்து தோய்ந்தால் ஒத்த இன்னாதவற்றை ஒருவன் செய்தானாயினும், அவனை வெகுளாமை ஒருவ ர்க்குக் கூ டுமாயின் அது நன்று. தற்கால உரை: கொளுந்துவிட்டு எரியும் தீயினால் சுடுவதுபோன்ற H --" # ヘ i. i* - i. - * - h i. s து 6aᎢ [ ] {ᏏᎫ ᏠᏏ ᎶᎼᎠ ᎶᎥᎢ ஒரு Ꮆ) I ᎧᏱ] تلك انها s] | f | நது செ [I |த Iol [ { ' , கு r) ற (IJ · ☾ᎼYᎢ # ! ந்து அவன் உறவு கொள்ள வருவானேயானால் அவை னச் சினந்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. புதிய உரை: பலதிக்கும் பாய்கின்ற பயங்கா நெருப்பான கோபத்தை

  1. # 2- H - -Է, - - * صي- * i ஒருவன், அலைகள் தொடர்வதுபோல தீங்குகளைச் செய்தாலும், அவனிடம் கோபப்படாமல் பொறுமை காக்கும் போது, பொறுத்தவனுக்கு பெருமையான வாழ்வைக் கொடுக்கும்.

விளக்கம்: (T) --ெ # o o- -- -- " . " --> -- - . . பல திசைகளிலும், பயங்காயாகப் பயகது. பாழாக்கு பல்ப கொண்ட எரி சக்திதான் கோபம் என்கிறார். அப்படி ப்ப அனல்சக் தியானது o! ழி க்கு ம் வ ை ஒயாது அ தே, நோக் கில் அ இத்து