பக்கம்:திருக்குறள் விளக்கு.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10 திருக்குறள் விளக்கு

பாராட்டுரைகளைச் சொன்னேன். பாரதியாரே திரு வள்ளுவர் உலகப் பொது நூலைத் தந்தவர் என்று பாடியிருக்கிாரே. -

40ಅ ಠ 仄 (வேறுகுரல் பாடுகிறது )

வள்ளுவன் தன்னே உலகினுக் கேதந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு

உலகினுக் கேதந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு. குரல் அ: பலமொழி வல்லவரும் திருக்குறளை ஆங் கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவருமாகிய வ. வே. சு. ஐயரவர்கள் சொல்வதையும் கேட்காமல் இருக் கலாமா? வேறு குரல் : திருவள்ளுவர் உலகத்துக்கு அளித்த இந்த நூலைப்போல முழுமையான உருவமும், கருத் தாழமும், உணர்ச்சியின் மாட்சியும், ஒழுக்கத்தில் அன்பும் கொண்ட நூல்கள் மிக அரியனவாகவே காணப்படுகின்றன. தம்முடைய காலத்துக்கும் நாட்டுக்குமேயன்றி எல்லாக் காலத்துக்கும் மனித சாதி அனைத்திற்கும் பயன்படும் உபதேசங்களைச் செய்த ஞானியர்களில் அவர் ஒருவர். • , குரல் 의 ஆம். அவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு, முன் சொன்ன கருத்துக்கள் இன்றும் புத்தம் புதி யனவாய் உள்ளன. கதிரவனைப்போல, திங்களைப் போல, தென்றலைப் போல, காலத்தால் பழையன

- 1. Tiruvalluvar has given to the world a work to which, in perfection of form, profundity of thought, mobleness of sentiment, ‘and earnestness of moral purpose, very few books.........can at all be:

compared. -

He is one of those seers whose message is intended not merely for their own age or country but all time and før all mankind.

- Ρ. Ρ. 8. Αίψαν, ίη ήίς Ρrefαce to his ίναnsίαΐύση of the Κτιναί..