பக்கம்:நூறாசிரியம்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
முதற் குறிப்பு பாடப் பெற்ற நாள் பாட்டு எண் பக்க எண்
கூரிள எயிற்று 31-1-62 75 331
கூழினும் புளித்தோ 29 139
கைம்பாற் கள்ளி 26-9-61 25 122
கையணையாக 48 219
சாய்தலு மில்லேம் 30-1-62 69 312
செடிகொடி மரனுஞ் 91 380
செம்பொன் மாணிழை 6-11-62 28 133
செவிக்கின் னாத 79 342
சென்றுநொந் தார்வழி 76 333
சொல்லொடு புனையின் 15-6-62 34 164
தணந்த சுறவத்து 7-11-62 13 59
திமிர்தல் தவிர்ந்தன 29-10-62 17 85
தும்பை சூடிலர் 51 230
தேறுக நெஞ்சம் 52 245
தோட்குரி யோயே 38 170
நகையும் வாரா 7-11-61 18 89
நல்லியல் மாந்தர் 5-9-62 95 393
நாடுபல வாக 21-11-62 07 27
நானுகம் பெரிதே 29-10-62 68 308
நிலமுது கொருபுறம் 27 130
நுரைதிரை சாய்த்த 7-9-61 74 329
நூலோர் அழுந்திய 23-2-62 87 387
நெஞ்சுநில னாக 16-11-62 15 72
நெடுங்கல் அடுக்கத்து
நெடுந்தொலை விலையே 92 183
பரல்பரந்து அரலை வாரி 04 12
பல்கலை தெரித்த 6-10-61 78 340
பாடுக புலவீர் 58 266
பிரிவுறு மகனே 1-2-62 38 176
பிறர்மனந் தூக்கி 7-9-61 82 350
புரைமிக வுரைவாய் 5-11-62 84 356
புலம்புகோ யானே 3-11-62 94 390
புனையினும் பூட்டு 60 275
பெறல்தந் தாளே 30-10-62 35 167
மடவை நடுமுள் 22-10-62 98 402
மருத்து வோனே 26-9-61 64 287
மருப்பு நீண்டு 27-9-61 77 337
மருளாய் வாழி 90 380
மலர்மிசை நாற்றம் 26-9-61 22 104
மலைமென் நெஞ்சே 59 272
மழையினும் இருளினும் 8-11-62 19 92
மறவி வாழியோ 21 99
மானமும் உயிரும் 5-12-91 66 295
முதுசெம் பரத்தை 88 370