பக்கம்:பஞ்சாயத்து நிர்வாக முறை.pdf/489

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பஞ்சாயத்து விதிகள், உத்தரவுகள் eesssseseesJeeesJJsseeeeeeeeeeJJJseeSeeeJssJJeeeJ பஞ்சாயத்துச் சட்டத்தின் முக்கிய பிரிவு களுக்கு விரிவான விதிகளும், விளக்கமான உத்தரவுகளும் இதில் அடங்கியுள்ளன. சட்டப் பிரிவுகளேச் செயல்படுத்துவதற்கு இவை வழி காட்டியாக இருக்கும். එඑද්”$ඩ්‍රදාදාඪදාඑස්‍රඑදාසසදාසචුස්‍රසචූස්‍රසාංඝඝඑදාසසඵඑසසඪඑචැඝඝඑඑළුදාඨි III–1