பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


• ...o...,****ド、愛o...o..ooo..o ***ゆる&&&&&&を&&***ơ 必�� 史, sae 急令 !» 息令

   • & & メ* * o. o...o.�. .o. o...o...o...o...*_.* *****% な* *%。* &*&& &る***必

க தான இழ 历 历 -| Ģ “七 注 写 Cổ *年 《珊 行 盘 历 体 历 €9 6. Ģ · §. 研 汪 없 翻 注 8 கிறது. ககம கடறத விளக் தெளிவான சொற்கள் இருக்கின்றன; பெரிய to எனறு பூ கதறு

னமைககு பெரிய மெ ள ன

4 旨 தாரகைகள எலலாவறறையும உணமைககுப டேனே ? கதுவ 1–. சிறிய கிண்ணியிலுள்ள தண்ணிர் பள பளக்கிறது. கடலிலுள்ள தண்ணிர் இருண்டு தோன்றுகிறது. சிறிய உ உண்டு. இழ & o 剝

       • ちさと**************ふ〜ふ 心&参&&&&&みる&******&る&&を&&る**
 • * :* :* : :e * * ** * * جه

•os ** & & 30