பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


冷广以避&等§. ...o.. ...&...,硬颚ゆふy*、*ふシ令*********&&* &&&&&*&をき&&&&***&&&を&&&を&を&&&&&&&*&&*&&&&る**&&***&&&&&&****&&§ 交患令 分

వీ*-参愈象必 3鲁黎塘* 惠公研臀泌 密○党参 注 历 ఈ • ஞசாதவா அவா.கள o 参 ததவாகளுககு க் கண்டு ولي(;

இடையருத இ

ர்கள்.” ●● ふぶ を※※●る※●****を****や●●●●● 唤 | سـب ركة ( 6 سياسينيو T وتع تنفي 垒 போரிலே வெற்றி பெற்ற தோல்வியுற்ற நாடுகளைச் சுமக்கின்றன.

  • கடவுள் கினைவிலே கிலை

னிடம் அச்சமில்லை திற்குச் செல்லும் வாயிலாகவே - சாவே, உன்னை

என்னை மதிக்கிரு る* 桑$ & 登& 帝Š 空家感留* 叠3. 交可& 冲叠 息事

總 _ 务 象

  • &

帝 **きる********&る*&ナ&*&&************&々々々々&&愛&&&

o

愈 3. 哆 & 盘 o 戴 家 @ 總 70