பக்கம்:பலவகை பூங்கொத்து.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
11

il குத் திரும்பினேன்; அன்றை தினம் பம்பாய் ரெயில் சென்னைக்கு வருவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் காலதாமதமாயது. நாங்கள் என் வீட்டிற்குப்போய் சேருவதற்காக வரதாமுத்தை யப்பன் தெருவில் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, என் மேட்டார் வண்டிக்காரன் வண்டியை திடீரென்று நிறுத்தினுன் என்னவென்று வெளியில் தலை நீட்டிப் பார்த்த பொழுது, எதிரில் ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டம் வந்து கொண்டிருந்தது. திரும்பி வேறு வழி 4ாகப் போகலாமா இல்லையா என்று நான் தீர்மானிப்பதற்கு முன்பாக, அந்த ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் எங்கள் கார் அகப்பட்டுக் கொண்டது. சரி. இக்கூட்டம் போன பிறகு தான் வீடு போய்ச் சேர வேண்டு மென்று என் புதிய நண்பருக்குத் தெரிவித்தேன். உடனே அக்கூட்டத்தின் மத்தியினின்றும் மதுரமான சங்கீதம் உண்டாயிற்று. அக் கூட்டம், ஒரு செட்டியார் வீட்டுப் பிள்ளையை பள்ளிக்கூடத்தில் வைப்பதற்காக ஊர்வலம் வரும் ஊர்கோலமா யிருந்தது ; அவர் சென்னையில் மிகவும் பிரபல நாதஸ்வரக்காரனுகிய டி.துரைமுத்து என்பவனே ஏற்படுத்தியிருந்தார், அவன் அச்சமயம் பில்ஹரி ராகத்தில் ஒரு பட்டை மிகவும் அழகாக வாசித்துக் கொண் டிருந்தான் ; அதைக் கேட்டவுடன் எனது புதிய நண்பர் முகமலர்ந்து, வெகு சந்தோஷத்துடன் அப்பாட்டைக் கேட்டு, “நாம் வீட்டிற்கு சீக்கிரம் தோதபடி இக்கூட்டம் நம்மைத் தடுத்தற்காக நான் வருத் தப் படவில்லை, அகஸ்மாத்தாய் இப்படிப்பட்ட நல்ல கர்நாடக சங்கீதம் கேட்கும் படியாக எனக்கு பாக்கியம் தெய்வாதினமாகக் கிடைத்ததே" என்று சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். உடனே அந்த நாதஸ்வரக்காரன், அப்பாட்டை நிறுத்தி விட்டு வேருெரு பட்டை ஆரம்பித்தான். அந்தப் பாட்டு, ஒரு சினிமா பாட்டு ; அது சென்னையில் சினிமாவுக்குப் போகிறவர்களால் மிகவும் கொண்டாடப்பட்டு பட்டணம் முழுவதும் மிகவும் பிரசித்தமா யிருந்தது. ಶ್ದಿ " சல்தல் ஜவான் ' என்னும் முதல் பதங்களே புடைய ஒரு இந்துஸ்தானி பாட்டு. அந்தப் பட்டை மதுரைமுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தவுடன், எனது கண்பர் முகம் கோணிஞர். அவன் அப்பாட்டை வாசிக்க வாசிக்க, அவரது முகம் கேனுதல் அதிகமடைந் தது; இதற்கு என்ன காரணம் என்று அவரை மெல்ல வினவ, அவர் அடியில் வருமாறு பதில் உரைத்தார்.

  • இந்தப் பாட்டை நான் கேட்கப் பிரியப்படவில்லை; அதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. இது சாதாரணமாக வடக்கே நாடகத்தில் பாடும் படியான மெட்டு உடையது. இப்படிப்பட்ட பாட்டுகளே விடக் கத்திய கவாய்கள் கச்சேரிகளில் பாட மாட்டார்கள். தங்கள் அந்தஸ்