பக்கம்:பாரதித் தமிழ்.pdf/76

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

76 பாரதி தமிழ்

அதை அச்சிட்டுப் பிரசுரப்படுத்துவோரான ரீநி வாசய்யங்காரைக் கைதிப்படுத்தி விசாரணை செய் ததில் ஐகோர்ட்டில் அவருக்கு ஐந்து வருஷ தீபாந்திர சிrை விதிக்கப்பட்டது. இப்படி விதிக்கப்படு மென்றே பொதுவாக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது. ராஜத் துவேஷக் குற்றம் செய்ததாகக் கவர் மெண்டார் யாரை நினைக்கிறார்களோ அவர்களைப் பிடித்து விசாரணைக்குக் கொண்டு வருவதும், ஜட்ஜுகள் கொடுந் தண்டனை விதிப்பதும் இப்போது சாதாரணமாய்விட்டது. குற்றஞ் செய்தவர்களைத் தண்டித்தல் அவசியம் என்று எல்லோரும் ஒப்புக் கொள்வார்கள்; ஆனல் ராஜத் துவேஷக் குற்றஞ் செய்கிறவர்கள் படித்தவர்களாயும், கெளரவமான நிலைமையில் இருப்பவர்களாயும் இருப்பதால், அவர் களிடத்தில் கவர்மெண்டாரும், ஜட்ஜிகளும் அவ் வளவு கொடுமை காட்டாமல் இருக்கக்கூடும். பரீநிவாசய்யங்கார் குற்றமுள்ள வி ய் ர் சங்க ளை எழுதினவரல்ல; எழுதினவரும், அந்தப் பேப்பருக்குச் சொந்தக்காரரும் அ. க ப் ப டா ம ல் மறைந்து போனர்கள். பூரீநிவாசய்யங்கார் பெயர் போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீசில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததால் அவர் அகப்பட்டுக் கொண்டாரேயன்றிக் குற்றத் துக்கு முதல் உத்தரவாதம் அவ்ர் பேரில் தங்கியதல்ல. இந்த ஒரு காரணத்தினலேயே அவருக்குக் கொடுந் தண்டனை விதிக்காமல் இலகுவான தண்டனை விதித் திருக்கக்கூடும். அல்லது இந்தியா பத்திரிகையில் ராஜத் துவேஷக் குற்றமுள்ள வியாசங்கள் தோன் றின துவக்கத்திலேயே கவர்ன்மெண்டார் எச்சரித் திருந்தார்களானல் இப்போது ஒடிப் போயிருக்கிற எடிடரும் புரொப்ரைட்டரும் அப்படிப்பட்ட வியா சங்கள் தோன்ற இடங் கொடுத்திருக்க மாட் டார்கள் அவைகளால் விளையும் தீங்கும் குறைந் திருக்கும்.