பக்கம்:பாரதியும் சமூகமும்.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


146

தேவ யாத்திரை செய்வோன் எப்போதும் அதைரிய படலாகாது. இஷ்டதேவதையின் அழகை ஒரு லக வருஷம் பாடுபட்டுங் காணுவிடின் அப்போதும் அதைரிய படலாகாது. (பஹா உல்லா. )

எந்த நாளும் அதைரியப்படாமல் இருப்பவனே பெருமை யடைந்து நித்தியானந்தத்தை உண்ணுகிருன், (மஹாபாரதம்)

நியாயமுள்ள மனிதன் ஏழுதரம் விழுந்தும் மறுபடி எழுகிருன். (பைபில் : பழமொழி.)

நித்யப் பொருளைக் காணும் பொருட்டாக நீ செய்யும் முதன் முயற்சி பயன்படாவிட்டால், அதனல் தைரியத்தை இழந்து விடாதே. விடாமுயற்சி செய்ய தெய்வத்தின் அருள் பெருவாய். (ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர்)

உடம்பைப் பேணுதல்

சீன தேசத்து ஞானி யாகத்ஸ்உங்-த்ஸே என்பவர் சொல்கிறார் :-"மண்ணுலகத்தையும், வானுலகத்தையும் சேர்த்ததோர் விம்பம்; அதன் பெயர் உடம்பு. அதனைத் தெய்வம் உன் வசம் கொடுத்திருக்கிறது. உன் காவலிலே யகப்பட்டிருக்கும் மண்ணை விண்ணுடன் இசைத்து (ஸம்மேளப்படுத்தி) நடத்துவதே உயிர் வாழ்க்கையென்று சொல்லப்படும்.’

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் சொல்லுகிறார்:-"உயிரும் உடம்பும் உள்ளே குணம், வெளியே குறி.’

“எபிக்தெதுஸ் என்ற கிரேக்க ஞானி சொல்லுகிறார்:

‘ஆத்ம சக்தியால் ஆத்மாவுக்கு விளையும் பயன் சரீரசக்தி யால் உடலுக்கு உண்டாகும்."