பக்கம்:மாயக் கள்ளன்.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


49 டான். அவ்வாறே அவர்கள் செய்து அதற்குப் பொருத்தமான வர்ணங்களைப் பூசினர்கள். பார்ப்பதற்கு அது உயிருள்ள ஒ மயிலேப்போலவே இருந்தது. அதன் வயிற்றுப்பக்கத்திாேத சிறிய கதவு உண்டு. அது யாருக்கும் சுலபமாகத் டுள்ளே வாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் மூலமாக ம'கழுத்துப் சென்று உட்கார்ந்துகொள்ள முடியும். மயி. அவற்றிள் பக்கத்திலே இரண்டு சிறிய துவாரங்கள் இ. மூலமாக வெளியே நன்ருகப் பார்க்கலா' . so 哆 象 வlவண்ணன் யாருக்கும் அந்த மயில் தயாரானவுடன்காண்டான். மயில் ஒரு தெரியாதபடி அதற்குள் புண்புரிக்கு இழுத்துக்கொண்டு திடத்தின் மேல் வைத்துக்கப்திருந்தான். போகும்படி அவன் ஏற்ப அவனுடைய விருப்பப்படியே மயிலேக் கமலாபுரிக்கு இழுத்துச் சென்ருர்கள். அங்கே அந்த மயில், கோட்டைக்குப் பக்கத்தில் போகும் சமயத்தில், மணிவண்ணன் அதற்குள்ளே மறைவாக இருந்துகொண்டு குழல் எடுத்து வாசித்தான். மிக அழகான பாடல்களேயெல்லாம் குழலின் ஒசையிலே வெளிப் படுத்தின்ை. 4 سس .pfr, E