பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1213

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

910. மாதர்மீதுள்ள மயக்கு அற தனனத் தான தான தனதன தனனத் தான தான தனதன தனனத் தான தான தனதன தனதான கமலத் தே லாவு மரிவையை நிஃாl கோல மாதர் மருள்தரு கலகக் காம நூலை முழுதுன ரிளைஞோர்கள். கலவிக் காசை கூர வளர்ப் மளகற பூர துாம கணதன கலகத் ੱyd வானி னசையுமி னிடையாலும், விமலச் சேர்தி ரூப் இமகர бQL/ పి• தாலு நாத '! H. H. ரவுற” றாறு காலகள் சு 6лг &էքճՆո Զ1ւDவெயிலெப் போதும் வீசு Jಘಿಘೀ ழலாலு அணிபொற் றோள்க ளாலும் வடுவகிர் விழியிற் பார்வை யாலு மினியிடர் படுவேனோ, சமரிற் பூதம் யாளி பரிi பிணி கனகத் தேர்கள் யானை யவுனர்கள் தகரக் கூர்கொள் வேலை விடுதிற லுருவோனே. சமுகப் + பேய்கள் வாழி யெனஎதிர் புகழக் காணி லர்டு பரிபுர சரணத் தேக விர Xஅமைமண மகிழ்வீரா, அமரர்க் கிச னான் சசிபதி மகள்மெய்த் தோயு ந்ாத குறமகள் Oஅணையச் சூழு 450 السلامгЦ0/ бар45г யுறுவேலா. 曹 ஆறு கால்கள் - வண்டுகள். i பிணி - பிணித்த கட்டிய + "காவியங்கண் மடவாளொடும் காட்டிடை.ஆடுதிர்" "சுரிகுழல் நல்லதுடி யிடையோடு.காட்டிடை ஆடுதிர்" "காட்டில்.....பேய்கள் நகைசெய நட்டம் நவின்றோன்" -சம்பந்தர் 3-124-6,5; 2-68-5. X அமை - அம்மை. O வள்ளியின் பத்தி நிலையைச் சோதிக்கப் பல மாயைகள் முருகவேள் செய்தனர்; சோதித்து ஆள்வதே இறைவன் கைக் கொண்டுள்ள நீதியாதலின் குறமகள் அணையச் சூழும் நீத' என்றார். is: 'இவள்பாற் போய்ப் பொருந்தியும் வேட்கை புகன்றும் அகன்றும் வருந்தியும் வாழ்த்தியும் மாயைகள் செய்தேம்-கந்தபுரா 6.24.248.