உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/177

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

170 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை அருண ரவியினு மழதிய ப்ரபைவிடு கருணை வருன்னித தனுயர குருபர ஆதை நக்ருறை சர்வன குரவணி புயவேளே. சரர்குல மர்கத வனிதையு ـا (لیکے шошотлf i: மனவர தமும *கழகு பெறநிலை பெறவர ம்ருள்ளிய பெருமாளே.(3) 512. சிவசுகம் உற தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனதான துகி ம்ருகமத பரிமள. அளகமு. తీ நகிழ இருதன 9ಸೆ; தரஇடை துவளி (மனிதரு மமரரு முநிவ்ரு முடனோடித் தொடர வனமணி மகரமி லகுகுை த யடரு வனவிட ಸಿ##$$ சீய்தி சுருதி மொழிவன கயல்விழி புர்ள்தர நடுவாக வகிரு மதிபுரை தங்துதல் பணிவர வனச பதயுக் ப்ரிபுர மொலிபட மறுகு தொறுமுல வியினிய கலவியை விலைகூறும். வரைவி லரிவையர் தருசுக சலதியி வலையு துே? ரதுதின நெறிதரு # மவுண் சிவக்க சல்தியில முழுகுல் தொருநாளே: முகிலு_ மதியமும் ரவியெழு புரவியு நெடிய லைமிட டறமு துஆகன முகடு Nபட வளிர்வன கமுகின மிசைவாளை.

  • வள்ளி - தேவசேனை முருகவேளின் அருகுநிலை பெறவரம் அருளிய வரலாறு: - திருப்புகழ் 382, 435 (பக்கம் 464, 590 - கீழ்க் குறிப்புகளைப் பார்க்க)

1 மாதர் மயக்கின் வன்மையைக் கூறும் இது நடந்தாள் ஒரு கன்னி மாராச கேசரி நாட்டிற் கொங்கைக் குடந்தான் அசைய ஒயிலாய், அது கண்டு கொற்றவர் பின், தொடர்ந்தார், சந்யாசியர் யோகம் விட்டார், சுத்த சைவரெல்லாம் மடம்தான் அடைத்துச் சிவபூஜையுங் கட்டிவைத்தனரே" என்னும் தனிப்பாடலையும் பார்க்க

  1. மவுன சிவசுகத்தின் பெருமையைத் திருஞானவேழ வகுப்பிற் காண்க. அந்த வகுப்பில் இதைச் செய லொழித் தநுபூதி மீமிசை திகழும் அற்புத மவுன நிர்க்குண சிவமயத் திருஞான வேழம்" என்கின்றார் அருணகிரியா 斤。