பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/212

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

திருவருனைl திருப்புகழ் உரை 205 526. அமுதமே ஊறிவருவதுபோல இனிக்கும் சொற்களைக் கொண்ட மயிலனைய மாதர்கள், பொருள் உள்ள செல்வர்களை என்மேல் ஆணை உம்மேல் ஆணை” , (நீர் என்னை விட்டுப்போகக் கூடாது) (என் வீடு அருகு இதுதான்) என்விடு சமீபத்தில் உள்ளதே இதுதான்; அங்கே வாரும் . என்று (உரைகூறும்) பேசுகின்ற அசட்டு (மூடப்பெண்கள்}, குதர்க்கம் பேசும் கேடுறு. வோர், தெருவில் குலவி உலவுபவர்கள், அத்தகையோர து மாயை என்மீது தாக்காமலும், நான் கெடாமலும் இருக்க உனது திருவருளைத் தந்தருளுக. குமரி, காளி, வராகி, மகேசுரி, கெளரி, மோடி, சுராரி நிராபரி - (சுரர்களுக்குத் தேவர்களுக்குப் பகைவர்களான) அசுரர்களை முதன்மை இழக்கச் செய்பவள் # கீழ்ப்படுத்தினவள் - அல்லது (சுராரி) தேவர்களுக்குக் கண் போன்றவள் (அல்ல து தேவர்களின் பலமாப் நிற்பவள்), (நிராபரி) - பொய்யிலி - உக்ரமான சூலத்தை ஏந்தியவள், (சுடாரணி) ஒளிமயத்தவள், (யாமளி) சியாமள நிறம் (அல்லது) ஒருவகைப் பச்சை நிறத்தை உடையவள்-மகமாயி - குறள்ருபம் (வாமன ரூபம் - குட்டை உருவம்) கொண்ட (முராரி) திருமாலின் சகோதரி, உலகத்தைத் தரித்துப் புரப்பவள், உதார குணம் (தயாளகுணம்) உடையவள் (கொடையாளி), முதன்மை பூண்டவள், குருபரனாம் சிவனுக்குக் கண் போன்றவள், வேறுபாடுகளைப் பூணவல்லவள், வணங்கப்படுபவள், அழகுள்ளவள் } - போர்வல்ல துர்க்கை, திரிபுரத்தை எரித்தவருடைய பத்தினி (தலைவி), (மலை) இமயமலையின் புதல்வி, கபாலம் ஏந்தினவள், நல்ல நாரணி, நீர்பொழியும் மழைபோன்றவள், சிவ சம்பந்தப்பட்டு விரும்பத்தக்கவள், பராசக்தி, யோகி.