உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/287

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

282 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை கருணைய னுற்றத் - த்ரியம்ப கன்தரு 轟 'கரீதிநீ"#"ஃகெர்டி கணதன வெற்பிற் கலந்த னைந்தருள் புயவிரா அலைகடல் புக்குப் பொரும்பெ ரும்படை யவுனரை வெட்டிக் களைந்து வென்றுயர் அமரர்தொ ": சதங்கை கொஞ்சிட வருவோனே. அடியவ ரச்சத் ங் டுந்துயர் Լջ ஃாேதுே: ീക്കേ தந்திடும் அருணகி ரிக்குட் சிறந்த ಅಗೆ ಹೆಜ್ಜೇ! L/ ருமாளே.(54) 563. வேல் மயில் பெற தனனா தனனா தனனா தனனா தனணா தனனா தனதான *சிவமா டனே அதுபோ கமதாய் 'சி' *; த பசியாறித். திகழ்ஹோ + டிருவோ ரொருரு பமதாய் திசைலோ கமெலா மதுபோகி, இவனே யெணமா லயனோ டமரோ ரிளையோ னெனவே மறையோத இறையோ னிடமாய் விளையா டுகவே யியல் Xவே லுடன்மா அருள்வாயே: Oதவலோ கமெலா முறையோ வெனவே தழல்வேல் கொடுபோ யசுராரைத். தலைதுாள் படஏழ் கடல்துாள் படமா தவம்வாழ் வுறவே விடுவோனே.

  • சிவமாதை மணந்து அனுபவித்தல்: "சிவசுடரதனைப் பாவை மணமென மருவி"திருப்புகழ் 238. "சிவஞான புண்டரிக மலர் மாதுடன் கலவி சிவபோக மன் பருக"திருப்புகழ் 1240 என வருவன காண்க

1 சிவஞான அமுதுண்டு பசியாறுதல். குகனெ குருபர னேயென நெஞ்சிற் புகழ அருள்கொடு நாவினில் இன்பக் குமளி சிவஅமு தூறக வுந்திப பசியாறி - திருப்புகழ் 593. # இருவோர் ஒரு ரூபமதாய் “ அமரோர் இளையோன் எனல் "இருவரும் உருகிக் காய நிலையென மருவித் தேவர் பவன் என வித்தாரம்-அருள்வாயே" - திருப்புகழ் 238. மா - மயிலாகிய குதிரை. O தவ மிகவும்.