உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/427

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

422 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை

  • செட்டி யென்றுவன மேவி t யின்பரச

絮 :: :: யன்புருக ட்டி வங் சின் மன்றுள்வளர் தட்டி வநது 방, 'ாள x(23) 613. தரிசனம் பெற தந்தனத் தானதன தந்தனத் தானதன தந்தனத் தானதன தந்ததான நஞ்சினைப் போலுமன வஞ்சகக் கோளர்களை நம்புதற் றிதென நி ணைந்துநாயேன். நன் ல்புகப் பர்தம்தி லன்புறத் தேடியுனை ங்களப் பாசரன மென்றுகூறல்; உன்செவிக் கேறலைகொல்*பெண்கள் ii மெற் பார்ன்வையைகொல் உன் சொலைத் தாழ்வுசெய்து மிஞ்சுவாரார். # உன்றனக் கேxxபர்மும் என்றனக் கார்துணைவர் உம்பருக் ooகாவதினின் வந்து' தோணாய், ttt கஞ்சன்ைத் தாவிமுடி முன்பு குட் டேயமிகு கன்களிப் பாகவிடு செங்கையோனே. கண்கயற் பாவைகுற மங்கைபொற் றோடழுவு XXXகளுசுகப் பான்மைபுனை பொன்செய்தோளாய்,

  • முருகவேள் (வளையல் விற்கும்) செட்டி வேடம்பூண்டு வள்ளியிடம் சென்ற லீலை கந்தபுராணத்திற் கூறப்பட இல்லை. ஆனால் தணிகை உலாவிற் கூறப்பட்டுளது. (திருப்புகழ் பாடல் 215 பக்கம் .ே பாடல் 601, பக்கம் 386 பார்க்க.)

f இன்ப ரச சத்தியின் செயலினாளை இச்சா சத்தி மயமான வள்ளிநாயகியை 4 தெட்டி - எத்தி. x இந்தப் பாடலின் முதல் - நான்கடிகளுக்கும், பாடல் 439, 647 முதல் நான்கடிகளுக்கும், பாடல் 318-ற்கும் உள்ள உரை எங்கள் பழைய பதிப்பில் உள்ளவை. பழைய பதிப்பில் முதற் பக்கத்திற் கூறப்பட்ட வித்துவான்களால் எழுதப்பட்டவை. oஉக பெருக்க "பெண்கள் தெய்வயானையம்மை வள்ளியம்மை ttமெல்-மேல்.

  1. காக்கக் கடவிய நீ காவா திருந்தக்கால் ஆர்க்குப் பரமாம் அறுமுகவா - திருமுருகாற்றுப்படை தனிப்பாடலின் கருத்தது.

XX பரம் - பாரம். (தொடர்ச்சி பக்கம் 423 பார்க்க)