பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/446

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

சிதம்பரம்) திருப்புகழ் உரை 44&#1 பூவின் ւIՈD இதழ்களால் பொன்னடையாளடிம் விளங்குவது போன்ற . էէ இதழ்களால் பொன்மயமாடிப் அமைக்கப்பட்ட (அல்லது, நெருக்கமாய் பொன்மயமாடிப் அமைக்கப்பட்ட) மலர் அனை மேடையின்மேல அலங்காரமாய் அமைந்த அந்த ஒப்பற்றவள், குற்றமே ல்லாஐசிறந்த மயில் போன்றவள், தனிமையாய் :: శ్చి வாய்ந்த (தினைப்) புனத்தில் இருந்த குயில் ப்ோன்றவள் ஆகில் பெருமை வாய்ந்த வள்ளி நாயகியின் மனவாளனேர் பலத்துடன் திண்ணிய மலைகளை கைகள் கொண்டு வி كجك ( எறிந்த அரக்கர்களின் பலத்த கூட்டத்தைச் (சூறை கொண்ட) சுழற்கற்று வீசுவதுபோல் வீசி அழித்த வீரம் வாய்ந்ஐத (திருப்பொற் பங்கயத்துக் கேசவர்) பொற் பங்கயத்துலு, திருக்கேசவர் - அழகிய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்குடம் லகூழ்மிகாந்தர் ஆன (லகூர்மிநாயகர் ஆன) கேசவர், மாயவர் . ஆகிய திருமால் உணர்ந்து அறிய மாட்டாத பலத்துடன் திண்ணிய மலைகளை கைகள் கொண்டு வி كجك ( எறிந்த அரக்கர்களின் பலத்த கூட்டத்தைச் (சூறை கொண்ட) சுழற்கற்று வீசுவதுபோல் வீசி அழித்த வீரம் வாய்ந்ஐத (திருப்பொற் பங்கயத்துக் கேசவர்) பொற் பங்கயத்துலு, திருக்கேசவர் - அழகிய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்குடம் லகூழ்மிகாந்தர் ஆன (லகூர்மிநாயகர் ஆன) கேசவர், மாயவர் . ஆகிய திருமால் உணர்ந்து அறிய மாட்டாத பலத்துடன் திண்ணிய மலைகளை கைகள் கொண்டு வி كجك ( எறிந்த அரக்கர்களின் பலத்த கூட்டத்தைச் (சூறை கொண்ட) சுழற்கற்று வீசுவதுபோல் வீசி அழித்த வீரம் வாய்ந்ஐத (திருப்பொற் பங்கயத்துக் கேசவர்) பொற் பங்கயத்துலு, திருக்கேசவர் - அழகிய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்குடம் லகூழ்மிகாந்தர் ஆன (லகூர்மிநாயகர் ஆன) கேசவர், மாயவர் . ஆகிய திருமால் உணர்ந்து அறிய மாட்டாத பலத்துடன் திண்ணிய மலைகளை கைகள் கொண்டு வி كجك ( எறிந்த அரக்கர்களின் பலத்த கூட்டத்தைச் (சூறை கொண்ட) சுழற்கற்று வீசுவதுபோல் வீசி அழித்த வீரம் வாய்ந்ஐத (திருப்பொற் பங்கயத்துக் கேசவர்) பொற் பங்கயத்துலு, திருக்கேசவர் - அழகிய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்குடம் லகூழ்மிகாந்தர் ஆன (லகூர்மிநாயகர் ஆன) கேசவர், மாயவர் . ஆகிய திருமால் உணர்ந்து அறிய மாட்டாத வகையில். *— திமித்தத் தித்திமித்தத் தோ என்று நடனம் செய்ஆ சமர்த்தராகிய கூத்தப் பெருமானுடைய பொன்னம்பலத்தில தேவர்கள் நாயகனாய் விளங்குபவனே! அல்லது நடனடம் செய்த கர்த்தராகிய நடரா ங்கும் பொன்னுலகத்துஆத் தேவர்களுக்கும் நாயகனாய் ளங்குபவனே! திருச்சிற்றம்இ. பலத்துள் கோபுரத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளேதிமித்தத் தித்திமித்தத் தோ என்று நடனம் செய்ஆ சமர்த்தராகிய கூத்தப் பெருமானுடைய பொன்னம்பலத்தில தேவர்கள் நாயகனாய் விளங்குபவனே! அல்லது திமித்தத் தித்திமித்தத் தோ என்று நடனம் செய்ஆ சமர்த்தராகிய கூத்தப் பெருமானுடைய பொன்னம்பலத்தில தேவர்கள் நாயகனாய் விளங்குபவனே! அல்லது நடனடம் செய்த கர்த்தராகிய நடரா ங்கும் பொன்னுலகத்துஆத் தேவர்களுக்கும் நாயகனாய் ளங்குபவனே! திருச்சிற்றம்இ. பலத்துள் கோபுரத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளேதிமித்தத் தித்திமித்தத் தோ என்று நடனம் செய்ஆ சமர்த்தராகிய கூத்தப் பெருமானுடைய பொன்னம்பலத்தில தேவர்கள் நாயகனாய் விளங்குபவனே! அல்லது நடன