பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/573

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வெள்ளிகரம்) திருப்புகழ் உரை 15 வெள்ளிகரம் 660. வலிமை வாய்ந்த (அரி) திருமாலின் (மகவு) பிள்ளையான பிரமா எழுதிவிட்ட விதியின் வழியே செல்லுகின்ற ஐவரும் சுவிை ஒளி, ஊறு, , நாற்றம் என்னும் ஐவன்க் உணர்ச்சிகளும் நெருங்கி வேலைசெய்யும் (குரம்பைய்ட்ன் குடிலாகிய இவ்வுடலுடன் நாள்தோறும் அலைவீசும் கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகில் (அலம் வரு) துன்பம் உண்டாகின்ற கலகங்களைச் செய்யும் - மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் - பஞ்சேந்திரியங்களால் மனம் உடைபட்டுத் தடுமாற்றம் அடைந்து வருத்தங்களுக்கு ஆளாகின்ற அடிமையாகிய நான் மனம் வாக்கு, காயம் క్స్ల ன்றும் (எல்லைவிட ப்ரபஞ்ச மயல் திர) ப்ரபஞ்ச எல்லை உலகத்தில் (ஈடுபடுதல்) முடிவு பெற்றொழிய, (பிரபஞ்ச) மயல் திர மயக்கம் ஒழிய எனதற - எனது எனப்படும் பாசம் (மமகாரம்) நீங்க, உன்னுட்ைய திருவடியை அடைய, - மோன வரம்பைக் குறிப்பதாகிய ஒர் உபதேசத்தை அருள்புரிவாயாக ಸಿ. மணிவடம் அணிந்த கொங்கையும், அழகுள்ள திருமுகமும், வள்ளைக்கொடிபோல விளங்குகின்ற இர்ண்டு காதுகளும் மரகத நிறமும், இவையெலாம் விளங்க, மடல் (படத்தில்) 鷺 வள்ளியினுடைய தினைப்புனத்தில் ன்ற மயில்வீரனே! விடதர் ನಿ கண்டத்தில்) தரித்தவர், (அதி குணர்) மேம்பட்ட சிறந்த் குணத்தைக் கொண்டவர், அசசிதர்) அந்த சசித(ர)ர் - క్ట్రి சந்திரனைச் சடையில் த்தவர் (அல்லது அதிகுண ரச சி(த்)தர் - மேலான குண மையைக் கொண்ட் சித்த்மூர்த்தி), பரிசுத்தர் (வெள்ளிமல்ை - கயிலை மலையில் வீற்றிருக்கும் சுயம்பு மூர்த்தியாகிய சிவபிரானுக்குக் குருநாதனே! (விகசிதம்) 醬 தாமரை சிலம்பணிந்த (முளரி) தாமரை - போன்ற திருவடியை உடைய பெருமாளே! (அல்ல கமல விகசித முள்ரி நீரில் மலர்கின்ற தாமரை, Sóಫಿ தாமரை, ஆகிய திருவடியை உடைய பெருமாளே)! வெள்ளிகரம் என்னும் தலத்தில் அமர்ந்த பெருமாளே! (மவுன எல்லை குறிப்பதொன்று புகல்வாயே)