பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/985

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

426 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை

  • ରw அரியவள் குறமக ளிருதன
  • 屬n虛燃 முழுகின் ைேே னெனுமுரை

யினிமை பெறுவது மிருபத ക്തl-ു. o ருநாளே. t சுரபி மகவினை நியூதுெ. வினவிட - மனுவி னெறிம # யிசைவுற விசைமிகு துயரில் செவியினி லடிபட வினவுமி னதிதீது, துன்ரிவி லிதுபிழை பெரிதென வருமது உருதி யரகர் சிவசிவ பெறுமதொர் சுர்பி யலமர விழிபுனல் 醬 L நடுவாகப் பரவி யதனது துயர்கொடு நடஜிய xபழுதின் மதலைய்ை புடலிரு பிளவொடு oபி ரதமதை நடவிட் மொழிபவ .ண்ருளாகுர்ப்படியி லறுமுக சிவசுத கணபதி யின்ஸ்ய குமரநி ಆಳ್ವ சரவன பரவை முறையிட அயில்கொடு நடவிய பெருமாளே.(6) 曹 எழுதிட அரிய எழில் மறமகள் - திருப்புகழ் I TEJ, t திருவாரூரில் மநுநீதிச் சோழன் மகன் செலுத்தின தேர் அவன் அறியாமல் ஒரு பக்வின் கன்றின்மேல் ஏற அக் கன்று இறந்தது. கன்றை இழந்த தாய்ப்பசு துயரம் எய்தி, சோழனது அரண்மனை வாயிலில் இருந்த ாய்ச்சி மணியைத் தன் கொம்பால் அசைத்து அடித்தது. சோழன் டுக்கிட்டு நடந்த விவரங்களை அறிந்து தன் மகன்மீது தன் தேரைச் செலுத்தி மகனை மடிவித்துப் பழிக்குப் பழிவாங்கி அறத்தை நிறுவினன் சோழனது நீதித் திறத்தைக் கண்ட இறைவன் இறந்த கன்றும் மகனும் உயிர்பெற்றெழுமாறு அருளினர். இதன்விரிவைப் பெரிய புராணத்திற். காண்க. 'தன்னுயிர்க் கன்று வியத் தளர்ந்த ஆதரியா தாகி முன்னெருப் புயிர்த்து விம்மி த்தினிற் கண்ணிர் வார மன்னுயிர் காக்குஞ் செங்கோன் மனுவின்பொற் கோயில் வாயிற் பொன்னணி மணியைச் சென்று கோட்டினாற் புடைத்த தன்றே" # அசைவுறவிசை.அசைவு உறு அ இசை விசை மிகுதுயர் வேகம் மிக்க துயர் எனலுமாம். x பழுதின் மதலை குற்றமடைந்த மதலை, பழுது இல்மதலை குற்றம் இல்லாத மதலை என இரு பொருள்பட உளது. o ஒரு மைந்தன் தன் குலத்துத் குள்ளானென் பதுமுணரான் தருமந்தன் வழிச் QFమణాతా கடனென்று தன்மைந்தன் மருமந்தன் தேராழி யுறவூர்ந்தான் மனுவேந்தன்" (மருமம் - மார்பு) - பெரிய புரா-திருவாரூர் 27, 14