உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/360

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

352 முருகவேள் திருமுறை (7- திருமுறை காலயி லக்கணை தொட்ட ருட்கன மாலமை திக்கண் யிற்றி ரித்துல «БПтат42/ த்தப்ர புத்வ ட்கடல் தந்தி'காமன். காயமொ ழித்த்வர் பெற்ற கொற்றவு நானில் வித்ததி_ண்ணப்பு த்தொரு காதல்மி குத்துமி கப்ர மித்தருள் தம்பிரானே (156) 1151. சுகபதம் தனன தந்தனந் தனண தந்தன தனன தந்தனந் தனன தந்தன. தனன தந்தனந் தனன தந்தன தனதான கடைசி வந்தகன் றுரைபு இன்றிரு குழையை யுந்துரந் தரிய ரந்தொளிர் கரிம் கனன் துறந் தவர்.நி. ற்ந்தொளை ոfl படவோடக் கலைநெ கிம் ங் கல்ச ங்கிட ஆகிழ்ச்சி;: டைய்ொ சி கவர இங்கித்ங் கெறுவி தம்பெற விளையாடும். xபடைம தன்பெருங் கிளைதி ருந்திய அதர் கிஞ்சுகந் தன்ையு ண்ர்ந்தணி பன்னிநி தம்பஇன் பசுக முந்தர முதிர்காம பரவ சந்தன்னிந் துணையு ணர்ந்தொரு oம்வின பஞ்சரம் பயில்த் ருஞ்சுக பதம டைந்திருந் தருள்பொ ருந்தும தொருநாளே.

  • மன்மதனை எரித்தது - பாடல் 399-பக்கம் 510 கீழ்க்குறிப்பு t துறந்தவரும் காமத்தாற் படுவது

துறந்தோருளத்தை வளைத்துப் பிடித்துப் பதைக்கப் பதைக்க வதைக்குங் கண்ணார்" . கந்தரலங். 32

  1. கொங்கைப் பாரத்தால் இடை ஒடிதல் - பாடல் 1059 பக்கம் 195 கீழ்க்குறிப்பு.

X மன்மதன் படை - மகளிர் - பாடல் 952-பக்கம் 765 குறிப்பு. O மவுன பஞ்சரம் - பாடல் 1110 பக்கம் 242 கீழ்க்குறிப்பு. சுகபதம் அடைதல். அருணகிரியார் வரலாற்றைக் குறிக்கும். பாடல் 425 பக்கம். 570 கீழ்க்குறிப்பு பார்க்க அருணகிரியார் வரலாற்று நூல் - பக்கம் 146 - 147 பார்க்க வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் எனப்பேர் பெற்ற இறைவன் நீ