பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/631

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 623 இனிமை வாய்ந்த சொற்கள் (மறாத இல்லை என்னாத எப்போதும் இனிமை சொல் பேசும் (சில்ர்) சுத்த ஆன்மாக்கள் பெரியோர்கள்- (கருவழி வராமல்) மீண்டும் பிறவ்ாதபடியும், எப்போதும் இளம்ைபுட்ன் விளங்கும்படியும் (நினைவேர்ண்ே) நினைத்து அருள்பவனே! (கங்கை) யாற்றுடன் (அராவு) பாம்பை அணியும் பரமேசுரனுக்குக் குருமூர்த்தியான மயில் வீரனே! நடையில் கடினம் (வேகம்) வாய்ந்ததான் வெகுவேக நடையை உடைய் மயில்வீரனே! o சிரித்த முகத்தை உடைய 5, (விநோத) அழகிய ல்லது அறபுதுகரமான ബ് ணடவளுமான கு "Τ.Τ == வள்ளியுடனே குஃ'-- ாஞ்சுகின்ற பெருமாளே நவரத்ன மாலை s விளங்குகின்ற மிார்பை உடைய் பெ (உனது ரூபதானம் அருள்வாயே) "269. மலம் தோல் சலம் தெற்று எலும்பால் - மலம், தோல், ஜலம்’ (தெற்று) செறிந்துள்ள எலும்பு கலந்து (சட்டிடும்) கூட்டப்பட்ட (கூட்டினில்) கூடாகிய இந்த உடம்பில் தங்கியிருக்கும் (மாயம்) - மாய வாழ்க்கையில் - மயங்கா - மயங்கியும், தியங்கா - தியங்கியும் சஞ்சலப்பட்டும், பயம் கோட்டிடும் காற்றுடன் - பயன்தர வளைக்கப்பட்ட பயன்தரப்புக வைக்கப்பட்ட காற்றுடன் - பிராண வாயுவுடன் (உயிர்) பேர்க்குற நீங்க (உடலை விட்டு விலகத் தந்தையும், மிாதும் . மனைவியும் . குலம் - தாய்க்கு - ಣ್ಣಿ தாய்க்கு உடம்பால் பிறந்து ஏற்றிடும் கொத்து தாயுடன் இடப் பிற்ந்தவர்கள்ாய் விளங்கும் விர்க்கத்தினர் - கூட்டத்தின்ர் (உறவினர்) அட்ம் கூப்பிட - கொடுமையாய் மிகப் பலமாய்க் கூப்பிட் - புலம்ப அழ தம் - தாம் வாழ்ந்த புவி யாவும் . இடத்தில் உள்ளார் யாவரும் . குலைந்து - உள்ளம் சோர்வுற்று, ஆர்ப்பு எழும் காட்டில் - அழுகை ஓசை எழும் காட்டிலும் ஓசை எழுமுன், அம் தாள்கள். உன்து அழகிய திருவடிகள்ை - அன்பால் அன்புடனே குணம் : - நற்குணக் காப்புடனே - நல்ல குணத்துட ച്rഞങ്ങr് கும்பிட்டு வணங்கும்படி என்னை ஆட்கொண் தலம் தாள் - தாள் தலம் - திருவடியாகிய இடத்தைத் தொடு தொட்டு, அண்டா - அண்டி நெருங்கித் தளைந்தார்க்கு கட்டினவர்களுக்கு (உன் 馨醬 ఫ్గసీ நன்கு கட்டிப் பிடித்தவர்களுக்கு ஆழுததமாகச ந்தித் துத் వ్రైజ్ఞ அந்த்த் திருவடி - இள்ங்க்ா - இளம்பூஞ்சேர்லை, தடம் ாாநத பொய்கை (ஆகும்) அத்தகைய தாள் திருவடியைப் புடைத்த ஆரவாரத்துடன் போற்றின - பக்தர்கள்.வாழ்த் தரும்.