பக்கம்:விளையாட்டுக்களில் விநோதங்கள்.pdf/89

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


87 எனவே, உடற் கூடும் அந்தக் கூட்டிலே குடியிருக்கும் உள்ளமும் வளமும் நலமும் பெற, உடல் திறனேடு மனிதன் வாழவேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனும் "உடல் திற நிலை யோடு உளநலமும் பெற்று சிறப்புற வாழ வழி வகைகளைக் கூறி, அதற்கான வாய்ப்பு கனயு வழங்குகிறது உடற்கல்வி வாழ்க்கையி ன் அடிப் டையே அசைவு தான், ஆவி நீத்தவன் ஒருவனே ஆ சைவி நிக் கிடக்கிருன் இயங்காத இயந்திரத்தின் உறுப்புகள்ை எவ் வாது மழுங்கி, எவ்வாறு பழுதாகிப் பணி செய்ய்து பலனற்றுப் போகிறதோ, குடியில்லாத வீடு எவ் வசது குப்பை மேடாக மாறுகிறதோ: அதே போலத்தான் மனித உடன்ே உறுப்புக்களும்: உழைப் பால் வளருகின்றன. உதுதி படைகின்றன. ஒய்ந்து கிடக்கும் உறுப்புக்கள் ஒடுங்கி உபயே மற்றுப் போகின்றன என்பதை, யாரு வம் அறிவt. ஆ A, B ன் லு உறுப்புகளு ககு நாம் இயக்கம் அளிக்க வேண்டியது அ வசியமாகிறது. இயங்கும் உறுப்புக்கள் இயன்றவரை இயங்கிக் களத்த பின்னர். காணும் ஓய்விலும் அமைதியிலும் பெறுகின்ற இன்பத்தை சொல்வதால் உணர முடியாது. அதை அனு ப்ேபதால்தான் அறிய முடியும். உடற்கல்வி அத்தகைய இன் பத்தை அளிக்க வல்லதாகும். ஆணுல், நம் நாட்டில் உடற் கல்வி யைப் பற்றி எத்தனயோ கருத்து வேறு பாடு கள் உலவி வருகின்றன. அதன் சேவை சிறிதுதான் என் பாரும், தே ைவ பே இல்லே என்று தாக்கிப் பேசுவோரும், படிப்பு இதல்ை பாழாகிறது என்போரும் (தானே அவ் வாறு ஆனவர் போல), இதிலே என்ன இருக்கிறது என முற்றும் உணர்ந்தவர் போல) கேள் விக் குறியை வீசி விட்டு கைதட்டுகளைப் பெறுபவர்கள் இருக் கின்ற நிலையிலே, சிறக்கின்ற கல்வியும் தாயற்ற மழலை போலத் தத்தளிக்கிறது.