பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- , ! lெதனேகள் 53°

To it, அவுன் , ம் I ன்னும்

கல்வியானது சொல்லிக் கொண்டே =!= 1 fl i |குவதும், பழகிக் கொண்டே சொல்லு: ப. கும் ஒரு அவுன்ஸ் அளவு செயல்படுவது - ஒரு டன் அளவு பேசுவதைக் காட்டிலும் பாபுடைத்ததாகும். வெறும் வார்த்தை ா வாழ்க்கை அமைந்து விடாது. வார்த்தை | | மொழிவ தால் "ஜீவன் போகுமே ஒழிய

அ ச 11 11 Ա,l .

பி கா ) க்குத் தெளிவுரை

பிரையை கூறுவது என்பது எல்லோருக் கும் அதன்படி நடப்பது மிகவும் கடினமான லளவு கற்பனை செய்து கொண்டு கதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர், காதறுந்த ாாயப் போல் தான் மதிக்கப்படுவார். கடலளவு வங்களே விட ஒரு துளியளவுசெயல் உலகைக் சு 11 | | விடும். எல்லோரும் விளையாடுங்கள் பயிற்கி

பங்கள், என்று அறிவுரை கூறுவதும்' தத்துவ ா .ே 1 வதும் எளிது. தானே வந்து தினந்தினம் வ' படி பயிற்சி செய்து மற்றவர்க்கு முன்மாதிரி பக விளங்குவது என்பது கஷ்டம் தான். சொல் வது போல் செய்து விட்டால், நாடு பேரின்ப வீடிாக அi வ11 திகழும்!

குறை அறிவு

அரை குறை அறிவானது அரைக்கிணறு த, கடுவ து போல; அரை குறை அறிவு பாதி