பக்கம்:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/188

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

விளையாட்டுத்துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 189


Tactile corpuscles


Tactile nerve cells


Taste buds


Temporal bones Tongue


Trachea


Triceps


True rib


Tympanic membrane


Ulna


Urea


Vertebrea


Vertebral column veins


Venules


Vitorecrus humour


Voluntary muscles Villi *


Urine


Ureter


Urthra


Uric acid


White ceils


  • = ** – –1 = — 4 – ~ 11


தொடு உணர்ச்சி நரம்பணுக்கள் தொடு உணாச்சி நரம்பு செல்கள் -


சுவை மொட்டுக்கள் கன்னப் பொட்டெலும்புகள் நாக்கு


மூச்சுக் குழாய் முத்தலைத் தசைகள் மெய் விலா எலும்பு செவிப்பறை முன்கை அடியெலும்பு மூத்திரை முதுகெலும்பு முதுகெலும்பு வடம் நாளம் - நுண் சிரைகள் பின் கண் ரசம் இயக்கும் தசைகள் குடல் உறிஞ்சிகள் சிறுநீர் சிறு நீர்க்குழாய் சிறுநீர்ப்புற வழி சிறு நீர் அமிலம் வெள்ளை அணுக்கள்


    - CY- - -


= - - - =