பக்கம்:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/201

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

2O2


டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா


Combination blows


Conditioning


Controlled boxing


Countering


Counter attack


Covering


Cross parry


Crouch


Cuffing


Defensive boxing


Dementia pugilistica


Down


Drawing


Drop away


Drop shiftதொடர்ந்தாற்போல் குத்துதல்


குததுச சணடைப போட்டிக்குத் தயார் செய்யும் பயிற்சி முறை கட்டுப்பாடான குத்துச்


F6 6y ஏற்பதுபோல் ஏமாற்றித் தாககுதல


எதிர்த் தாக்குதல் கைகளால் (முழுமையாகக்) காததல குறுக்காக கை விலக்கித் தாககுதல (தாழ்வாக உடலைத் தாழ்த்தி குனிந்து கொண்டிருத்தல்) (எதிராளி) கைகளில் அடித்தல் காத்துக் கொள்ளும் பயிற்சி


முறை - தலையில் அடிபட்டுத் தள்ளாடும் நிலை கீழே விழுதல் எதிராளி அடிக்க, எளிதாக இடந்தருதல் வலக்கைகுத்துக்கு விலகிக் கொள்ளல் விரைவாகக் குனிந்து தப்பித்தல்