பக்கம்:1915 AD-பாடற்றிரட்டு, வ உ சி.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

விஷய சூசிகை. டோற்சவ அக்கிராசனர் வாழ்த்து. இரண்டாம் பாகம். 29 கணபதி பஞ்சகம். 30மெய்பொருள் வாழ்த்து { 31 ஸ்ரீ.அ.மு.ம. அறம்வள் ர்த்தசுந்தரம் பிள்ளைய வர்களுக்கு எழுதிய பாக் கள். 32 ஸ்ரீ.கோ.க.சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்களுக்கு எழு திய பாக்கள். 33 தமது தந்தையவர்களு க்கு எழுதிய பாக்கள் 34 தமது அன்னையவர்களுக்ய எழுதிய பாக்கள். 35 தமது மனைவியாருக்கு எழுதிய பாக்கள். 36 தமது மைந்தருக்கு எழுதிய பாக்கள். {₁ 37 தமது மைத்துனனுக்கு எழுதிய பாக்கள். 38சிரஞ்சீவி கோ.அ.இலக்கு மண பிள்ளைக்கு எழுதிய பாக்கள். 39சிரஞ்சீவி வ. உ. மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு எழு திய பாக்கள். 40 ஸ்ரீ.அ.மு. ம். அவர்கள் ளுக்கும் சி.சு.வ. அவர் களுக்கும் எழுதிய பாக் கள்' 41 ஸ்ரீ.அ. மூர்த்திப்பிள்ளைக்கு எழு திய பாக்கள். XV ஆசிரியம் வெண்பா 5 2₂ 15 கலித் துறை 15 வெண்பா 10 5 "" ஆசிரியம் 20 வெண்பா 10 10 22 71 ஆசிரியம் 1} 47 வெண்பா 11 15 ஆசிரியம் வெண்பா1 >> 10 99 10 3 35 30 99 sto 27 33 35 36 38 40 17 49 50 51 53 55