பக்கம்:1915 AD-பாடற்றிரட்டு, வ உ சி.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

விஷயசூசகை 42 ஸ்ரீ.சி. விஜயராகவாசாரி யாரவர்களுக்கு எழுதிய பாக்கள். 43ஸ்ரீ.பா.சி. அவர்களுக்கு எழுதிய பாக்கள். 44 ஸ்ரீ. வள்ளிநாயக சுவா மியவர்களுக்கு எழுதிய பாக்கள். 45 பசுபதிச் செயல்கள். 46 சிரஞ்சீவி ப.சு.நெல்லை யப்பபிள்ளைக்கு எழுதிய பாக்கள். 47 ஒருமாதுக்கு எழுதிய பா. 48சு. ஞானசிகாமணி யாரவர்களுக்கு எழுதிய பாக்கள். முதலி 49 ஸ்ரீ.திருமலாச்சாரியாரவா களுக்கு எழுதிய பாக்கள். 50 கொலையின் கொடுமையைப் பற்றிய பாக்கள். 51 நாள், காசு, பிறப்பு, மலர் என்னும் முடிவுகளோடு பாடிய பாக்கள். 52 சிலநூல்களைப் பற்றிய அபி ப்பிராயங்கள். 53சுதேசிய நாவாய்ச் சங்கக் கடன் கட்டளை வந்த போது பாடிய பாக்கள். 54 தமது புலம்பல் பாக்கள். 55 கடவுள் உண்மையை நாட் டல். 56 கடவுளுக்குக் காவல் தொழி லை அளித்தல். 57 திருமந்திர நகர் சைவசித் தாந்த சபைபின் 29-ம் ஆண்டு மகாசபையின் அக் கிராசனர் வாழ்த்து. xvi வெண்பா 3 |10 39 ஆசிரியம் வெண்பா 6 |10 99 23 29 ஆசிரீயம்

23 வெண்பா 3 3 >> 5 சுர 73 19 "" 22 39 A "2 5 15 10 10 156 26 80 55 56 -58. 66 -68 73 76 77 77 78 79 80 81 84 86 88