பாரதியாரின் பகவத் கீதை மொழிபெயர்ப்பு

விக்கிமூலம் இலிருந்து


இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

முன்னுரை

 1. முதல் அத்தியாயம் : அர்ஜுன விஷாத யோகம்
 2. இரண்டாம் அத்தியாயம் : ஸாங்கிய யோகம்
 3. மூன்றாம் அத்தியாயம் : கர்ம யோகம்
 4. நான்காம் அத்தியாயம் : ஞான கர்ம சந்யாச யோகம்
 5. ஐந்தாம் அத்தியாயம் : சந்யாச யோகம்
 6. ஆறாம் அத்தியாயம் : தியான யோகம்
 7. ஏழாம் அத்தியாயம் : ஞான விஞ்ஞான யோகம்
 8. எட்டாம் அத்தியாயம் : அக்ஷர பிரம்ம யோகம்
 9. ஒன்பதாம் அத்தியாயம் : ராஜ வித்தியாச ராஜ குஹ்ய யோகம்
 10. பத்தாம் அத்தியாயம் : விபூதி யோகம்
 11. பதினொன்றாம் அத்தியாயம் : விசுவரூப தரிசனம்
 12. பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் : பக்தி யோகம்
 13. பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம் : க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரக்ஞ விபாக யோகம்
 14. பதினான்காம் அத்தியாயம் : குணத்ரய விபாக யோகம்
 15. பதினைந்தாம் அத்தியாயம் : புருஷோத்தம யோகம்
 16. பதினாறாம் அத்தியாயம் : தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம்
 17. பதினேழாம் அத்தியாயம் : சிரத்தாத்ர விபாக யோகம்
 18. பதினெட்டாம் அத்தியாயம் :மோக்ஷ சந்யாச யோகம்