மழலை அமுதம்/சின்ன மோட்டாரும் பெரிய மோட்டாரும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
சின்ன மோட்டாரும் பெரிய மோட்டாரும்

   தாய் :பெரிய மோட்டார் சந்தைக்குப் போகுது
          பெரிய மோட்டார் வேணுமா?
          சின்ன மோட்டார் சந்தைக்குப் போகுது
          சின்ன மோட்டார் வேணுமா?

  குழந்தை:பெரிய மோட்டார் வேண்டாம்
           பெரிய சத்தமும் போடும்
           சின்ன மோட்டார் வேனும்
           சிட்டாய்ப் பறக்க வேனும்

      தாய்:பெரிய மோட்டார் சந்தைக்குப் போகுது
            அரிசி வாங்கி வர
            சின்ன மோட்டார் சந்தைக்குப் போகுது
            தின்பண்டம் வாங்கி வர

   குழந்தை:[அவசரமாக]
            பெரிய மோட்டார் வேண்டாம்
            அரிசி வாங்கி வரும்
            சின்ன மோட்டார் வேணும்
            தின்பண்டம் வாங்கி வரும்