மழலை அமுதம்/மலை மேலே மஞ்சு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மலை மேலே மஞ்சு

        மலை மேலே மஞ்சு
        மல்லிகைப் பூப் பஞ்சு
        மாலை வெய்யில் கொஞ்சும்
        வந்து விளையாடும்
        தங்கத் தீவைப் போலே
        பொங்கும் தீயைப் பாராய்
        ஐந்து குழந்தை பாவம்
        ஆண்டி ஆகிப் போனாள்
        கஞ்சிக் கென்ன செய்வாள்
        பஞ்சம் பஞ்சம் பாவம்
        கொட்டிக் கொடம்மா கொட்டிக் கொடு
        கொட்டிக் கொடம்மா கொட்டிக் கொடு