மீடியாவிக்கி:Proofreadpage index data config

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

  • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
  • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
  • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
  • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
Type
type"string"
size1
default""
label"வகை"
headertrue
values
book"நூல்"
journal"இதழ்"
collection"தொகுப்பு"
phdthesis"ஆய்வேடு"
dictionary"அகரமுதலி"
help"Type of the book"
data"type"
Title
type"page"
size1
default""
label"தலைப்பு"
headertrue
data"title"
Language
type"langcode"
size1
default"ta"
label"மொழிக்குறி"
headertrue
data"language"
Author
type"page"
size1
default""
label"ஆசிரியர்"
headertrue
data"author"
delimiter";"
Translator
type"page"
size1
default""
label"மொழிபெயர்ப்பு"
headertrue
data"translator"
delimiter";"
Illustrator
type"page"
size1
default""
label"விளக்கவுரை"
headerfalse
data"illustrator"
delimiter";"
Editor
type"string"
size1
default""
label"தொகுப்பாளர்"
headerfalse
data"editor"
delimiter";"
Volumes
type"string/line"
size2
default""
label"தொகுதி எண்ணிக்கை"
headerfalse
School
type"string"
size1
default""
label"புலம்"
headerfalse
data"school"
Publisher
type"string"
size1
default""
label"பதிப்பகம்"
headertrue
data"publisher"
delimiter
";"
"asn"
Address
type"string"
size1
default""
label"பதிப்பிடம்"
headertrue
data"place"
delimiter";"
Year
type"string"
size1
default""
label" பதிப்பு"
headertrue
data"year"
Source
type"string"
size1
default""
label"மூலவடிவம்"
headerfalse
values
pdf"pdf"
djvu"djvu"
jpg"jpg"
png"png"
gif"gif"
tif"tif"
ogg"ogg"
ogv"ogv"
other"other"
Image
type"string"
size1
default"1"
label"நூலட்டைபக்கஎண்"
headerfalse
Number of pages
type"Number of pages"
size1
default""
label"நூற்பக்கங்கள்"
headertrue
data"Number of pages"
File size
type"File size"
size1
default""
label"கோப்பளவு"
headertrue
data"File size"
Category
type"string"
hiddenfalse
label"பகுப்பு"
headertrue
data"Category"
Progress
type"string"
size1
default"C"
label"மெய்ப்புநிலை"
headerfalse
values
T"மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது"
V"மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது. (சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்)"
C"மெய்ப்புப்பணி முடியவில்லை"
MS"Ready for Match & Split"
OCR"மூல நூலுக்கு எழுத்துணரி உரை தேவைப்படுகிறது"
L"மெய்ப்பு செய்யும் முன் மூல நூலைச் சரி செய்ய வேண்டும்"
X"மெய்ப்புக்காகப் பக்கங்களைச் சரிபார்க்கவும்"
data"progress"
Pages
type"string/line"
size10
default"<pagelist 1=நூலட்டை />"
label"பக்க விவரம்"
headerfalse
data"pagelist"
Remarks
type"string/line"
size5
default""
label"உள்ளடக்கம்"
headertrue
Width
type"number"
size1
default""
label"Scan resolution in edit mode"
headerfalse
Css
type"string/line"
size1
default""
label"Css"
headertrue
Header
type"string"
size1
default""
label"Header"
headertrue
Footer
type"string"
size1
default" "
label"Footer"
headertrue
Key
type"string"
size1
default""
label"Sort key"
headerfalse
ISBN
type"isbn"
size1
default""
label"International Standard Book Number"
headerfalse
data"identifier"
OCLC
type"oclc"
size1
default""
label"OCLC"
headerfalse
data"identifier"
LCCN
type"lccn"
size1
default""
label"LCCN"
headerfalse
data"identifier"
BNF_ARK
type"ark"
size1
default""
label"ARK from BNF"
headerfalse
data"identifier"
naan12148
help"ARK is the part like ark:/12148/XXXXX in the websites of the Bibliothèque Nationale de France"
ARC
type"arc"
size1
default""
label"National Archives identifier"
headerfalse
data"identifier"
Notes
type"string/line"
hiddentrue
headertrue
wikipedia
type"string"
hiddentrue
headertrue
commons
type"string"
hiddentrue
headertrue
commonscat
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikiquote
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikidata_item
type"wikibase-itemid"
size1
default""
label"Identifier of the corresponding Wikidata entity"
help"Identifier of the Wikidata entity describing the edition corresponding to the facsimile. Must be of the form QXXX with XXX a number."
headertrue
data"wikibase-itemid"
wikidata
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikinews
type"string"
hiddentrue
headertrue
wiktionary
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikibooks
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikiversity
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikispecies
type"string"
hiddentrue
headertrue
meta
type"string"
hiddentrue
headertrue
portal
type"string"
hiddentrue
headertrue
wikilivres
type"string"
hiddentrue
headertrue